Ilūkstes novada pašvaldības un tās iestāžu 

Iepirkumi 2017

 

Pasūtītājs: Ilūkstes novada pašvaldība, reģ. Nr. 90000078782

 

Paziņojuma datums

Nr.

Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija)

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Līgums

Lēmuma pieņemšanas datums:

15.11.2017. EGL 2017/2
04.12.2017.,
plkst. 13.00
   
14.11.2017. EGL 2017/1 Kurināmā (malkas un akmeņogļu) piegāde Ilūkstes novada Eglaines pamatskolas apkures vajadzībām
01.12.2017.,
plkst. 13.00
   
09.11.2017. SUB 2017/2 Pārtikas produktu piegāde Subates pamatskolai
23.11.2017.,
plkst. 16.00
   
09.11.2017. INP 2017/18 Kurināmā piegāde 21.11.2017., plkst.11:00    
09.11.2017. INP 2017/17 Degvielas piegāde
30.11.2017.,
plkst. 11:00
   
09.10.2017. Tirgus izpēte - cenu aptauja Nr. BVPV2017/8

Malkas piegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas apkures vajadzībām

19.10.2017.,
plkst. 12.00.
 
 25.10.2017.,
27.09.2017. Tirgus izpēte Kaspersky Endpoint Security 10 for Windows 10 un ESET Endpoint Antivirus programmatūras atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada pašvaldības skolās
02.10.2017.,
plkst 11.00
 
 02.09.2017.,
19.09.2017. INP 2017/16

Apkures katla un granulu degļa piegāde un uzstādīšana Ilūkstes 1.vidusskolai

26.09.2017.,
plkst. 11:00
 Līgums
 26.09.2017.,
06.09.2017. Tirgus izpēte Stendera laika klases izveide
15.09.2017.,
plkst 11:00
 
 17.10.2017.,
01.09.2017. Tirgus izpēte Lietotas automašīnas iegāde Raudas internātpamatskolas vajadzībām 08.09.2017.    
31.08.2017. INP 2017/15/ELFLA  Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve
21.09.2017.,
plkst. 11:00
 
 12.10.2017.,
16.10.2016.,
28.08.2017. Tirgus izpēte Ūdens atvades sistēmas sakārtošana
12.09.2017.,
plkst. 15:00
 
 13.10.2017.,
16.08.2017.

INP 2017/14/ ERAF

Daudzfunkcionāla betona laukuma izbūve brīvdabas slidotavas ierīkošanai Ilūkstē

28.08.2017., plkst.11:00

 Līgums

01.09.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu

Ziņojums

16.08.2017. INP 2017/13/ ELFLA

Būvprojekta izstrāde, autoruzraudzība un telpu pārbūve Ilūkstes novada jauniešu radošā kvartāla izveidei

28.08.2017., plkst.11:00

 Līgums

 Vienošanās

01.09.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu

Ziņojums

21.09.2017. Ziņojums

16.08.2017. Tirgus izpēte

Pārtikas produktu piegāde Ilūkstes novada Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai

28.08.2017. Uzaicinājums piedalīties iepirkumā.
25.08.2017., plkst.12:00  
31.08.2017.,
11.08.2017. Tirgus izpēte Būvuzraudzības pakalpojumi Ilūkstes novada pašvaldības ceļa „Zariņi (lielceļš) - Dimanti – Pūpoli – Viesīte”, Dvietes pagastā pārbūvei
21.08.2017.,
plkst. 11:00
   
11.08.2017. Tirgus izpēte Būvuzraudzības pakalpojumi Ilūkstes novada pašvaldības ceļa “Dzintari-Talcinieki-Krastiņi”, Pilskalnes pagastā pārbūvei
21.08.2017.,
plkst. 11:00
   
10.08.2017.

IS vsk.2017/1

Pielikumi (.docx)
 29.08.2017.,
plkst. 16.00
  līgums
05.09.2017.
13.07.2017. INP 2017/12/ ERAF
24.07.2017.,
plkst.11:00
   
13.07.2017. INP 2017/11/ ERAF

Daudzfunkcionāla betona laukuma izbūve brīvdabas slidotavas ierīkošanai Ilūkstē

Grozījumi lēmumā

24.07.2017.,
plkst.11:00
 
08.07.2017.  
12.07.2017. INP 2017/10 ERAF

Ilūkstes pilsētas Strēlnieku ielas 0,56 km un stāvlaukuma izbūve

Grozījumi lēmumā

24.07.2017., plkst.11:00  
08.07.2017.  
15.08.2017.
04.07.2017. IV 2017/2 Kurināmā (malkas ) piegāde Ilūkstes novada Ilūkstes 1.vidusskolas apkures vajadzībām 17.07.2017., plkst.13:00    
03.07.2017. Tirgus izpēte
          1.pielikums (.docx)
05.07.2017.,
plkst. 12.00
 06.07.2017.  Pārtraukts sakarā ar izmaiņām Tehniskajā specifikācijā
12.05.2017. Tirgus izpēte Ārējā apgaismojuma ierīkošana Subates pilsētā, Zaļmuižas ielā
16.05.2017.,
lkst. 15.00
 
 18.05.2017.
26.04.2017. Tirgus izpēte

Būvniecības dokumentācijas izstrāde un autoruzraudzība Veselības centra "Ilūkste" jaunajam korpusam Raiņa ielā 35, Ilūkstē, kadastra apz.4407 00l 0184 006, Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Atbilstoši pašvaldības integrētajām attīstības programmām sekmēt energoefektivitātes paaugstināšanu un AER izmantošanu pašvaldību ēkās" projektu iesniegumu atlases 2.kārtas projekta “Kompleksi risinājumi energoefektivitātes paaugstināšanai Veselības centra "Ilūkste" jaunajā korpusā” ietvaros

 Ēkas energosertifikāts

03.05.2017.,
plkst. 11.00
   
11.04.2017. INP 2017/9/ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km pārbūvei 02.05.2017. plkst. 11:00

 Līgums

1.daļa

 02.05.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

31.03.2017. Tirgus izpēte Kaspersky Endpoint Security for Windows un ESET NOD32 Antivirus Business Edition programmatūras atjaunošanas licenču iegāde Ilūkstes novada pašvaldībai.
07.04.2017.,
plkst. 11:00
 
 10.04.2017.
17.03.2017. Tirgus izpēte Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Ilūkstes pilsētas Strēlnieku ielai 0,56 km un stāvlaukuma izbūvei, kadastra apz. 44070030053.
22.03.2017.,
plkst. 11.00
   
06.03.2017. BVPV2017/1 Pārtikas produktu piegāde Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālas vidusskolas vajadzībām 17.03.2017., plkst.12.00  Līgums
20.03.2017
27.02.2017. INP 2017/8/ERAF Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km; Ilūkstes pilsētas Zemnieku ielas 0,28 pārbūveiūvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta ceļa 80-16, 80-17 Senči – Ilūkste, Saulītes – Ozoldārzi, 1,94 km; Ilūkstes pilsētas Upes ielas 0,27 km; Ilūkstes pilsētas Zemnieku ielas 0,28 pārbūvei 10.03.2017., plkst.11:00  Līgums
30.03.2017.
 
19.04.2017.
17.02.2017. INP 2017/7 Transportlīdzekļu īpašnieku obligātās civiltiesiskās atbildības (OCTA) un brīvprātīgās atbildības (KASKO) apdrošināšana

28.02.2017., plkst.11:00 

07.03.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu
16.02.2017.

INP 2017/6

Psihologa pakalpojumi 27.02.2017., plkst.11:00  Līgums 07.03.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu
16.02.2017. INP 2017/5/ERAF

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – ēkas Brīvības ielā 6, Ilūkstē, un tās piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūvei

24.02.2017. skaidrojums Nr.1

27.02.2017., plkst.11:00  Līgums

15.03.2017. 

Paziņojums par pieņemto lēmumu

09.02.2017. IV 2017/1 Pārtikas produktu iegāde Ilūkstes novada Ilūkstes 1. vidusskolai.
20.02.2017.,
plkst. 13 :00
 

 24.02.2017.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

01.02.2017. INP 2017/4/ELFLA

Ilūkstes novada grants ceļu pārbūve

21.02.2017. skaidrojums Nr.1
27.02.2017.,
plkst. 11.00
 
 06.04.2017.
19.04.2017.
19.01.2017. INP 2017/3/ERAF

Būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība degradēto teritoriju attīstībai (SAM 5.6.2.) – ēkas Brīvības ielā 6, Ilūkstē, un tās piebraucamā ceļa un stāvlaukuma pārbūvei

30.01.2017., plkst.11:00  Pārtraukts
 01.02.2017.
16.01.2017. INP 2017/2

Ilūkstes novada teritorijas plānojuma 2017.-2028.gadam izstrāde

24.01.2017. skaidrojums Nr.1
27.01.2017., plkst.11:00 Līgums
09.02.2017
10.01.2017. INP 2017/1 Ilūkstes novada Pilskalnes pagasta autoceļu ikdienas uzturēšana
06.02.2017.,
plkst. 11:00
21.02.2017. Paziņojums par pieņemto lēmumu
 04.01.2017.  Sporta skola 2017/1  Sporta inventārs baseinam, piegāde
16.01.2017.,
plkst.11:00
   

        

 Аtpakaļ pie saraksta
2016 2015  2014  2013  2012 2011