Lai nodrošinātu savu darbību un izstrādātu domes lēmumprojektus, dome no pašvaldības deputātiem ir ievēlējusi šādas pastāvīgās komitejas:

 

Komiteju kopsēžu grafiks 2017. gada 2. pusgadam

 

21.08.2017.  plkst. 14.00  Komiteju kopsēde