Komisijas sastāvs:

  • komisijas priekšsēdētāja Sandra Stašāne
  • komisijas locekle Lilita Apele
  • komisijas locekle Velga Glovecka
  • komisijas locekle Sanita Plone
  • komisijas locekle Vanda Rimša
  • komisijas locekle Inese Sičeva
  • komisijas loceklis Vladimirs Žigajevs