IMG 5781

Nr. p. k.

 

Vārds, uzvārds

 

Saraksta nosaukums

 

1 .

Kristaps Averjanovs

Partija "VIENOTĪBA"

2 .

Artūrs Bogdanovičs

Centriskā partija "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

3 .

Guntars Cepurītis

Centriskā partija "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

4 .

Viktors Jasiņavičs

Sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa"

5 .

Andis  Ķīsis

Partija "Vienoti Latvijai"

6 .

Ilvars Ķīsis Partija "Vienoti Latvijai"

7 .

Jānis Krievāns

Centriskā partija "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

8 .

Maigurs Krievāns

Centriskā partija "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

9 .

Irēna Kūliņa

Sociāldemokrātiskā partija "Saskaņa"

10 .

Vitolds Kveders

Centriskā partija "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

11 .

Jāzeps Mačuks

Centriskā partija "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

12 .

Dainis Millers Centriskā partija "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

13 .

Stefans Rāzna

Centriskā partija "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

14 .

Artis Simanovičs

Centriskā partija "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"

15 .

Dace Stalidzāne

Centriskā partija "LATVIJAS ZEMNIEKU SAVIENĪBA"