Projekts Nr. LLB-2_255 "Move for life"

 

ENPI Ilukstes logo ES ezeruzeme

 

Ilūkstes novada pašvaldība kopā ar deviņām Latvijas un Baltkrievijas pašvaldībām (Ludzas novada pašvaldība, Preiļu novada dome, Rēzeknes novada pašvaldības Maltas pagasta pārvalde, Ilūkstes novada pašvaldība, Aglonas novada dome, Braslavas rajona izpildkomiteja, Verhnedvinskas izpildkomiteja, izglītības iestāde „Novopolotskas Valsts olimpiskās rezerves skola”, Glubokoje rajona fizkultūras centrs un projekta asociētais partneris Latvijas Republikas Veselības ministrija) un vadošo partneri – biedrību „Eiroreģions „Ezeru zeme”” Eiropas kaimiņattiecību un partnerības instrumenta Latvijas, Lietuvas un Baltkrievijas pārrobežu sadarbības programmas ietvaros 2013. gada 21. martā uzsākuši kopīga projekta realizāciju „Veselīga dzīvesveida veicināšana Latvijas un Baltkrievijas pierobežas reģionos”/”Move for life”.

 

  1. Ilūkstes novada pašvaldība realizē projektu par veselīga dzīvesveida veicināšanu

  2. Projekta "MOVE FOR LIFE" ietvaros notika  nūjošanas  apmācības  LUDZĀ

  3. Ilūkstes novada komandai -1.vieta komandas sacensībās Braslavā

-       foto Braslava

  1. Ģimeņu sacensības Preiļos

-              foto Preiļi

  1. Skolēnu sacensības Novopolockā

-             Foto Novopolocka

  1. Bebrenes parka slēpošanas un nūjošanas trases atklāšana

-     E-brošūra par veselīgu dzīvesveidu

  7. Pagarināts projekta "Move for life" īstenošanas termiņš