Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudze aicina uz labdarību

     Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas pareizticīgo draudze būs no sirds pateicīga par ikkatru ziedojumu – lielu vai mazu, kas palīdzēs segt baznīcas vēsturiskās ēkas, zvanu torņa remontu, komunikāciju atjaunošanu, teritorijas labiekārtošanu un klostera dīķa tīrīšanu, kā arī administratīvos izdevumus.

17. gadsimta beigās Ilūkstē tika dibināts uniātu bazilikāņu klosteris. Pēc uniātu pievienošanas pareizticībai 1839. gadā Ilūkstes bazilikāņu klosteris tika pārveidots par pareizticīgo vīriešu klosteri un pievienots Polockas eparhijai. 19. gadsimta astoņdesmito gadu beigās Rīgas bīskapa Filareta darbības laikā (1877.-1882.) sāka risināt jautājumu par Rīgas eparhijas meiteņu garīgās skolas būvniecību un kā iespējamo vietu izvēlējās Ilūksti. 1881. gadā vīriešu klosteris tika likvidēts, tā vietā tika atvērts sieviešu klosteris un Eparhijas garīgā skola ar patversmi bāreņiem.

1895. gadā klostera Vissvētās Dievmātes piedzimšanas baznīcā (1806. g.) tika veikts kapitālais remonts, un 1895. gada 10. decembrī baznīcu iesvētīja Rīgas arhibīskaps Arsēnijs Brjancevs. Baznīcai tika piebūvēts jauns zvanu tornis un uzlikts jauns kupols. Diemžēl Pirmā pasaules kara laikā viss tika iznīcināts.

Klostera atjaunošanas darbi sākās 2001. gadā igumena Ambrozija Savčenko vadībā ar Rīgas un visas Latvijas metropolīta Aleksandra (Kudrjaševa) svētību. 2003. gada 10. augustā baznīcai uzstādīti kupols un krusts. Uzcelts jauns zvanu tornis ar desmit zvaniem un vienīgo Latvijā elektronisko darbību. Izveidota neliela saimniecība ar dārzu un trim siltumnīcām. Tika izrakts jauns dīķis, noasfaltēta klostera teritorija. 2014. gada 21. septembrī Ilūkstes Vissvētās Dievmātes piedzimšanas draudze atkal atguva sieviešu klostera statusu. Par klostera vadītāju iecelta mūķene Rafaēla Kristholde. Pašlaik klosterī ir 1 mūķene, 4 inokiņas un 1 paklausībniece. Klostera baznīcu apmeklē aptuveni 70 cilvēki – gan vietējie, gan no citām pilsētām, daži no tiem aktīvi palīdz klostera atjaunošanas darbos.

Baznīcas ēkā notiek regulāri dievkalpojumi, klosteris ir labi pazīstams Latvijas sakrālajā vidē. Kompleksu apmeklē svētceļotāji, tūristi, Ilūkstes un novada iedzīvotāji, šogad klosterī tika organizēta bērnu vasaras nometne.

Tomēr baznīcas draudze ir neliela un diemžēl ievākto naudas līdzekļu nepietiek klostera ēkas un teritorijas labiekārtošanai un nepieciešamajiem remontdarbiem, lai atjaunotu un saglabātu klosteri. Mūsu ienākumi galvenokārt nāk no ziedojumiem.

Lūdzam pievienoties mūsu pagaidām nelielajam labdaru lokam, par kuriem mēs ik dienas sirsnīgi lūgsim Dievmātei. Lai Dievs Jums palīdz!

 

Rekvizīti ziedojumiem:

ILŪKSTES VISSVĒTĀS DIEVMĀTES

PIEDZIMŠANAS PAREIZTICĪGO DRAUDZE

Reģ. Nr.: LV 90000256556

Raiņa ielā 2A, Ilūkstē, Ilūkstes novadā, LV-5447

Tālr.: 29115740

AS „Swedbank”

Bankas kods: HABALV2X

Konta Nr.: LV83 HABA 0551 0320 6488 0

 

 

Ilūkstes Vissvētās Dievmātes

piedzimšanas pareizticīgo

klostera draudzes vecākā

L. Ušakova