Sadraudzības vidusskolā svētkus ievadīja literārs pasākums „Jaunrades pasaulē”

Sadraudzības vidusskolā svētkus ievadīja literārs pasākums „Jaunrades pasaulē”

Ziemassvētku priekšvakarā, 20. decembrī, Sadraudzības vidusskolas Aktu zālē notika pasākums „Jaunrades pasaulē”, kas veltīts mūsu valsts simtgadei. Tā laikā tika prezentēta skolēnu radošo darbu izlases „Jaunrade savam un citu priekam” 2. daļa, kurā apkopoti skolas 1.-12. klašu skolēnu labākie stāsti, esejas, literārās pasakas, tēlojumi, apraksti un interesantākie dzejoļi, kuru viena daļa veiksmīgi apliecinājusi sevi dažāda līmeņa konkursos, tāpēc arī tie iekļauti republikāniskajos krājumos (Latviešu valodas aģentūras krājums „Labi vārdi sirdi silda”, dzejas krājums „Garā pupa”).

Otrā daļa tapusi iedvesmas rezultātā lielākoties latviešu valodas un literatūras stundās, kā arī mājās, paužot skolēnu attieksmi pret nozīmīgākajiem Latvijas valsts svētkiem, mūsu novadā dzīvojošajiem interesantiem cilvēkiem, skolas gaitu sākumu, Ziemassvētkiem, kā arī ceļojumiem pasaku pasaulē.

Paldies latviešu valodas skolotājām par ieguldīto milzīgo darbu skolēnu iztēles izkopšanā un pareizrakstības veidošanā. Paldies talantīgajai ilustratorei-datorgrafiķei Annemarijai Jelinskai par veidotajām ilustrācijām, ārpusklases darba organizatorei Līgai Kūliņai par tehnisko izlases noformējumu, kā arī radošo darbu daudzajiem autoriem.

 

Izlases apkopotāja,

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zinaīda Ķedere

 


Sadraudzības vidusskolā svētkus ievadīja literārs pasākums „Jaunrades pasaulē”
Sadraudzības vidusskolā svētkus ievadīja literārs pasākums „Jaunrades pasaulē”
Sadraudzības vidusskolā svētkus ievadīja literārs pasākums „Jaunrades pasaulē”
Sadraudzības vidusskolā svētkus ievadīja literārs pasākums „Jaunrades pasaulē”
Sadraudzības vidusskolā svētkus ievadīja literārs pasākums „Jaunrades pasaulē”