Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas skolēni vēlas pēc iespējas vairāk uzzināt par Latviju

irina      15. novembrī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 11. klasē klases stunda tika veltīta Latvijas Republikas proklamēšanas 98. gadadienai. Skolas bibliotekāre Veronika Orss-Orlovska un skolotāja Sandra Zemlicka sagatavoja Latvijas dzimšanas dienai veltītu viktorīnu.

      11. klases izglītojamie tika sadalīti 3 komandās un aktīvi iesaistījās darbā. Viktorīnas jautājumi bija dažādi: par Latvijas himnas autoru, prezidentiem, vēsturi, mūziku, aktieriem, sportistiem, komponistiem. Skolēniem tika piedāvāti 3 atbilžu varianti.

Es esmu ļoti gandarīta par to, ka mana klase atbildēja pārsvarā pareizi un kļūdu bija maz. Sanāca tā, ka visām 3 komandām bija gandrīz vienāds punktu skaits. Protams, ir iespēja vēl vairāk uzzināt par mūsu Latvijas valsti. Mēs esam pateicīgi skolas bibliotekārei Veronikai un skolotājai Sandrai par izglītojošo viktorīnu. Liels paldies arī par saldajām balvām!

 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

11. klases audzinātāja

Irina Malāne

 

irina2