Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā pievienojās aicinājumam svinēt Baltā galdauta svētkus

IMG 1818     Latvijas neatkarības atjaunošanas dienas priekšvakarā 3. maijā, atbalstot Latvijas Kultūras ministrijas aicinājumu iedibināt un stiprināt tradīciju cilvēkiem pulcēties pie viena galda ģimenes, dzimtas, draugu, konkrēta kolektīva, kaimiņu lokā, apzināti svinot savas valsts esību un godinot tos, kuri palīdzējuši to radīt un nosargāt, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā pie balti klāta galda ar visgaršīgākajiem našķiem, pulcējās sākumskolas izglītojamie.

Draudzīgu sarunu atmosfērā skolēni apliecināja savas zināšanas par Latvijas valsti, secinādami, ka valsts sākas ar katra māju, dzīvokli, klasi, skolu un mūsu novadu, atcerējās un izteica gandarījumu par saviem veikumiem gan mācību darbā, gan ārpusstundu pasākumos. Katrs izteica vēlmi, ko vēlētos darīt labāk tuvākajā nākotnē savas dzimtenes labad.

Savukārt tad, kad skolas gaiteņos norima izglītojamo kņada, pie balti klātā kafijas un našķu galda, ko bija sarūpējusi skolas direktore Alita Kudiņa, skolotāju istabā pulcējās arī viss skolotāju kolektīvs, lai izteiktu savas pārdomas par jaunizveidotās tradīcijas nozīmību mūsu valstī un, protams, arī skolā, dalītos ar novitātēm, kas vērotas dažādās konferencēs un braucienos uz citām mūsu valsts un Lietuvas skolām. Skolas direktore ar aizrautību stāstīja par savdabīgo Brocēnu vidusskolā un Blīdenes pamatskolā, bet skolotāja Natālija Besprozvannaja par piedzīvoto Ābeļu ģimnāzijā Lietuvā, atzīstot, ka mūsu skola daudzējādā ziņā neatpaliek no citu skolu vizuālā veidola, ka tikai vēl pārdomātāk jāstrādā, lai atraisītu mūsu izglītojamo dažādos talantus.

Pēc draudzīgām pārrunām pilni pozitīvu emociju un pavasara noskaņu devāmies mājās, lai šo tradīciju ieviestu arī savās ģimenēs.

 

Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Zinaīda Ķedere

 

IMG 1824

IMG 1826