Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā notika tradicionālais konkurss „Erudīts – 2016”

IMG 1458       5. aprīlī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā, kā katru mācību gadu, notika konkurss „Erudīts – 2016” 9.-12. klašu izglītojamajiem. Šo konkursu vērtēja žūrija – skolas direktore Alite Kudiņa, matemātikas skolotāja Benita Malaja un ģeogrāfijas skolotāja Jolanta Ščerbakova.

Konkursa laikā izglītojamie varēja pārbaudīt un paplašināt savas zināšanas un prasmes dažādos mācību priekšmetos.

Kamēr komandas pildīja uzdevumus, līdzjutējiem tika piedāvāti dažādi jautājumi par ķīmiju, literatūru, kultūru. Par pareizām atbildēm viņi saņēma saldās balvas.

Visus klātesošos ar savu dziedāšanu iepriecināja 5. klases skolniece Evelīna Rusecka.

1. vietu konkursā ieguva 12. klases komanda (Oļesja Pildika, Jūlija Andrijenko, Gabriella Jonkute), 2. vietu – 11. klases komanda (Elīna Galvāne, Roberts Boliņš, Mihails Tumarevičs), 3. vietu – 10. klases komanda (Annemarija Jelinska, Karīna Kārkliņa, Žaklīna Reine) un 4. vietu – 9. klases komanda (Anastasija Mašņuka, Dmitrijs Pliska, Ainārs Vasiļjevs). Komandas tika apbalvotas ar kausiem un diplomiem. Visiem dalībniekiem un līdzjutējiem konkurss sniedza jaunas zināšanas, pozitīvus iespaidus un labu garastāvokli.

Paldies žūrijai, 9.-12. klašu audzinātājām, skolas laborantam Vitālijam Kņazevam un direktores vietniecei saimnieciskajos jautājumos Ingai Jakovļevai, kā arī 10. klases izglītojamajiem par sadarbību un konkursa organizēšanu!

10. klases audzinātāja, krievu valodas un

literatūras, vācu valodas skolotāja

Irina Malāne

 

 

 

IMG 1464
IMG 1465
IMG 1471