Ilūkstes Sadraudzības vidusskolā māmiņu un vecmāmiņu diena tika svinēta īpašās noskaņās

20170510 133535     10. maijā visa lielā Sadraudzības vidusskolas saime: administrācija, skolēni, māmiņas, vecmāmiņas un viesi pulcējās skolas lielajā zālē, lai kopā svinētu Māmiņu – katras ģimenes pavarda sargātāju – dienu.

       Skolas direktore Alite Kudiņa visas skolas saimes vārdā sveica mīļās māmiņas un vecmāmiņas skaistajos svētkos un aicināja bagātināt svētku izjūtu, svinot arī Baltā galdauta svētkus. Tāpēc uz svētku galda smaržoja rudzu maize un medus kā simboli tam, kur smelties spēkus turpmākajiem darbiem, jaunām iecerēm, izjust ģimeniskuma sajūtas.

Ar lielu gandarījumu klātesošie vēroja triju deju kolektīvu raitos deju soļus, priecājās par divu koru skanīgajām balsīm, individuālajiem izpildītājiem, lietišķās mākslas pulciņa skolēnu darbiem, 1. un 5. klases skolēnu teātra pulciņa iestudējumu „Brīnumi notiek”. Tas viss liecināja par lielo mīlestību, pateicību, sirds siltumu un bezgalīgu uzticēšanos vistuvākajiem cilvēkiem.

Svētku īpašo noskaņu pastiprināja arī tas, ka tika iegādāti jauni tautastērpi, kuros tika ietērpti divi deju kolektīvi. Dejotājiem bija liels gods un atbildība ritināt deju soļus jaunajos tērpos.

Skolas direktore izteica īpašus atzinības vārdus un pasniedza pateicības rakstus māmiņām, kuras aktīvi darbojās skolas padomē. Arī deju kolektīva vadītāja Līga Kūliņa, mūzikas skolotāja Daiga Martinsone, teātra pulciņa vadītāja Inese Vuškāne, lietišķās mākslas pulciņa vadītāja Veslava Linčika par ieguldīto darbu tika apbalvotas ar Atzinības rakstiem. Visi skolēnu pašdarbības kolektīvi saņēma saldos klinģerus!

Noslēgumā, cienājoties ar rudzu maizi un medu, visi vienojās kopīgā dziesmā, vēl vairāk paužot mīlestību un cieņu pret sev vistuvākajiem cilvēkiem – māmiņām un vecmāmiņām.

 

Skolotāja Judīte Buceniece

 

20170510 133910

20170510 134110

20170510 135855

20170510 140133

20170510 141252

20170510 141851