Ilūkstes PII "Zvaniņš" bērni uzstājās Dvietes senioru pēcpusdienā

IMG 4941      6. oktobrī Ilūkstes pirmsskolas izglītības iestādes „Zvaniņš” sagatavošanas grupas „Lācēns” bērni un soliste Monta Pupiņa kopā ar grupas skolotāju Ilonu Kūliņu un mūzikas skolotāju Onu Atrošku devās uz Dvietes kultūras namu, lai ar saviem muzikālajiem priekšnesumiem un dzejoļiem iepriecinātu Dvietes pagasta seniorus.

Grupas „Lācēns” bērni veltīja jautru un rudenīgu dziesmu „Rudenī” un ar raitu dejas soli kliedēja mākoņus dejā „Mākonis”, savukārt Arina Formanicka nodeklamēja dzejoli „Ūsainā puķe” un Odrija Purvinska dzejoli „Pirmā svītriņa”. Mazā soliste Monta Pupiņa klātesošajiem dāvāja dziesmas „Mazā šuvēja” un „Miega putra”. Taču īpašus smaidus un atraktivitāti senioriem izraisīja kopīgā rotaļa ar bērniem.

 

Ilūkstes PII „Zvaniņš” mūzikas skolotāja

Ona Atroška

 

IMG 4942

IMG 4946

IMG 4948

IMG 4949

IMG 4955

IMG 4957

IMG 4960