Ilūkstes novadā viesojās delegācija no Ukrainas

1      No 2016. gada 26. līdz 28. oktobrim Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām Ilūkstē un Daugavpilī organizēja semināru Ukrainas Čerņigovas, Ļvovas un Odesas apgabala delegācijas pārstāvjiem.

 Galvenais mērķis – sniegt atbalstu Ukrainas pašvaldību pārvaldes administratīvās veiktspējas stiprināšanai un iepazīstināt ar Latvijas pieredzi administratīvi teritoriālās reformas (ATR) īstenošanā. Seminārā piedalījās vairāk nekā 50 Latvijas un Ukrainas valsts un pašvaldību, nevalstisko organizāciju pārstāvju, kuru darbs saistīts ar pašvaldību darbības un reģionālās attīstības norisi.

Latvijā ART tika uzsākta 2002. gadā, un viens no labas prakses piemēriem ir Ilūkstes novads, kas tika izveidots 2003. gadā.

Delegācija no Ukrainas Ilūkstes novadu apmeklēja 26. oktobrī. Vizītes pirmā daļa notika Ilūkstes novada kultūras centrā, kur viesu delegāciju ar Administratīvās reformas praktiskajiem rezultātiem iepazīstināja pārstāvji no VARAM – Valts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos Aivars Draudiņš, Pašvaldību departamenta direktora vietnieks Arnis Šulcs un Ilūkstes novada pašvaldības vadība – domes priekšsēdētājs Stefans Rāzna, priekšsēdētāja vietnieks Maigurs Krievāns.

Pašvaldības pārstāvji pēc ukraiņu lūguma sīkāk skaidroja procesus, kas skar pārvaldes un administrācijas struktūras izveidi, kā arī to, kā notiek pašvaldības, pagastu pārvalžu un iestāžu sadarbība, kā notiek darba organizēšana pašvaldībā. Informācijas un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Rita Butkeviča iepazīstināja ar Ilūkstes novada pašvaldības Pakalpojumu centra, kas pilda gan pašvaldības, gan valsts funkcijas, darba specifiku un sniedzamajiem pakalpojumiem. Vērts atzīmēt, ka Ilūkstes novada pašvaldība bija viena no pirmajām Latvijā, kas izveidoja šāda veida Klientu apkalpošanas centru un turpina to veiksmīgi pilnveidot. Otrais lielais bloks, kas interesēja ukraiņus, bija mājokļi un komunālā saimniecība, prezentāciju par to sniedza SIA „Ornaments” valdes loceklis Jurijs Altāns.

Semināra otrajā daļā dalībnieki apmeklēja pašvaldību infrastruktūras objektus un iepazinās ar novadā īstenotajiem projektiem. Viesi devās uz Ilūkstes novada pašvaldību, kur bija iespēja tikties ar visiem pašvaldības speciālistiem. Veiksmīgi realizētos projektus viesi varēja apskatīt īsā ekskursijā pa Ilūksti, savukārt pašas pašvaldības finansētais projekts – vēl tikai pagājušajā gadā uzceltais Ilūkstes novada Sporta skolas Sporta centrs ar baseinu – delegācijas pārstāvjos raisīja vislielāko pārsteigumu un atzinību. Ar Sporta centra iecerēm un turpmākajiem plāniem centra paplašināšanā iepazīstināja tā direktors Aivis Ruļuks un galvenā administratore Viktorija Smagare. Lai novada centrā iedzīvotājiem būtu iespēja saņemt maksimāli daudz pakalpojumu, pēdējos gados lielas pārmaiņas piedzīvojis arī Veselības centrs „Ilūkste”, par tā darbību stāstīja Valdes locekle Zane Buceniece-Zīberga.

Iepazīstinot un nododot ukraiņiem kaut nelielu daļu sēļu kultūras un novada dabas mantojuma, viesi tika vesti uz Bebreni, kur tikās ar pagasta pārvades vadītāju Benitu Štrausu. Neizpalika iepazīšanās ar vien sēļiem raksturīgajām viensētām, tradīcijām, Bebrenes tautastērpu, Dvietes palienes dabu. Viesus sagaidīja muzikālie sveicieni no Bebrenes kultūras nama folkloras kopas „Ritam”, Subates vokālā ansambļa „Sonāte” un priekšnesums no Ilūkstes 1. vidusskolas deju kolektīva „Ance”. Bebrenē Ukrainas delegācijai bija iespēja vairāk uzzināt arī par decentralizācijas procesu. Ejot cauri Bebrenei un norādot uz bijušā tehnikuma ēku, tika uzsvērts, ka te varēja būt grausts, ja ne pašvaldības drosmīgais solis – pārņemt valsts izglītības iestādi – Bebrenes profesionālo vidusskolu – un apvienot to ar Bebrenes vidusskolu.

Ne velti šajā reizē kā labas prakses piemērs tika izvēlēts tieši Ilūkstes novads. Ir atzīstami vērtējama novada attīstība pēdējos 10 gados, ko uzsvēra Aivars Draudiņš, Valts sekretāra vietnieks reģionālās attīstības jautājumos. „Un aiz katra notikuma, aiz katras vietas stāv cilvēks. Mēs te esam. Esam šīs vietas patrioti. Lai te kaut kas būtu, ir jādara,” uzsvēra Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktore Ērika Šaršune.

Semināra aktivitātes tiek īstenotas projekta „Atbalsts Ukrainas apgabaliem administratīvi teritoriālās reformas īstenošanā un veicināšanā” ietvaros, ko finansē Ārlietu ministrija. Projekta mērķis ir atbalstīt un veicināt sekmīgu Ukrainas vietējo pašvaldību pārvaldes reformas norisi, sniedzot Latvijas ekspertu konsultācijas un rekomendācijas par pašvaldības pārvaldes un organizatoriskās struktūras veidošanās principiem, t. sk. par pašvaldības darba organizāciju pēc apvienošanās un pakalpojumu sniegšanu pašvaldībās.

 

 

2

3

4

5

6

titulbilde