Ilūkstes novada Sporta skola saņēmusi jaunu sporta inventāru

       Saskaņā ar Izglītības un zinātnes ministrijas 2015. gada 16. aprīļa rīkojumu Nr. 213 un 2015. gada 22. maijā noslēgto līgumu par finansējumu profesionālās ievirzes sporta izglītības iestādēm sporta inventāra iegādei, starp IZM un Ilūkstes novada pašvaldību, Ilūkstes novada Sporta skolai tika piešķirts finansējums sporta inventāra iegādei.

IZM Logo Ilukstes logo

 

       Inventārs ir nepieciešams, lai varētu pilnvērtīgi īstenot profesionālās ievirzes izglītības programmu futbolā un vieglatlētikā. Daļa no iegādātā inventāra tiks izmantota Ilūkstes novada Sporta skolas audzēkņu sacensībās un daļa treniņu procesā.

        Izsakām pateicību Izglītības un zinātnes ministrijai un Ilūkstes novada pašvaldībai par doto iespēju.

Skolas administrācija un treneri

12

Iegādātais inventārs

 

Sporta inventāra iegāde tiek līdzfinansēta no valsts budžeta līdzekļiem.