Ilūkstes novada pedagogi pievienojas streikam

LIZDA Ilūkstes 1. vidusskolas, Eglaines pamatskolas un Subates pamatskolas darbinieki 27.11.2015. pievienojas Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības (LIZDA) vienas dienas brīdinājuma streikam!

Ņemot vērā, ka darbinieki neveiks savus darba pienākumus, aicinām būt saprotošiem un lūdzam izglītojamo pieskatīšanai rast alternatīvas iespējas!

       Streika prasības – www.lizda.lv                          

       Par cienīgu darbu, Jūsu LIZDA