Ilūkstes novada pašvaldība izsludina „TĪRĪBAS DIENAS”

Tiribas dien rudensIlūkstes novada pašvaldība izsludina rudens „Tīrības dienas”, kas norisināsies no 20. septembra līdz 18. oktobrim (ieskaitot). „Tīrības dienas” ir vides sakopšanas un uzlabošanas pasākums, kura laikā, ievērojot ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu centru teritorijās ir atļauts dedzināt dārza atkritumus (sausos zarus, lapas u. tml.).

Aicinām pilsētu un ciematu iedzīvotājus būt pacietīgiem un, uzsākot rudens darbus, vēl nesteigties dedzināt savā sētā savāktās lapu un zaru kaudzes, jo saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2011 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā” 43. punktu par dārza atkritumu dedzināšanu pilsētas un ciematu centru teritorijā (izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts oficiāli izsludināto „Tīrības dienu” ietvaros) var piemērot naudas sodu līdz 50 euro.

Aicinām ievērot pašvaldībā pieņemtos noteikumus un savāktos bioloģiskos atkritumus vai nu kompostēt (kas videi ir daudz saudzīgāk nekā dedzināšana) vai arī sagaidīt to dedzināšanai piemērotu laiku – „Tīrības dienas” vai „Lielo Talku”.