Ilūkstes novada pašvaldība izsludina rudens „Tīrības dienas”

lapasgrabeklisrudens 45151192      No 1. līdz 30. oktobrim (ieskaitot) Ilūkstes novada pašvaldībā norisināsies „Tīrības dienas” – vides sakopšanas pasākums, kura laikā, ievērojot ugunsdrošības normas, pilsētās un ciematu centru teritorijās būs atļauts dedzināt dārza atkritumus (sausos zarus, lapas u. tml.).

      Būsim pacietīgi un, uzsākot rudens darbus, vēl nesteigsimies dedzināt savā sētā (pilsētā vai ciemata centrā) savāktās lapu un zaru kaudzes, jo saskaņā ar Ilūkstes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 6/2011 „Sabiedriskās kārtības noteikumi Ilūkstes novadā” 43. punktu par dārza atkritumu dedzināšanu pilsētas un ciematu centru teritorijā (izņemot gadījumus, kad tas tiek darīts oficiāli izsludināto „Tīrības dienu” ietvaros) var piemērot naudas sodu līdz 50 euro!

Foto no intertnetvietnes: delfi.lv

Ilūkstes novada domes

Administratīvās komisijas priekšsēdētājs

Āris Ruža