Ilūkstes novada pārstāvji piedalījās tūrisma izstādē „Balttour 2016”

2 No 5. līdz 7. februārim Rīgā, izstāžu centrā „Ķīpsala” tika aizvadīta 23. Baltijas starptautiskā tūrisma izstāde – gadatirgus „Balttour 2016”. Tajā piedalījās arī Ilūkstes novada pārstāvji, kuri kopā ar piecu citu Sēlijas novadu pārstāvjiem darbojās Zemgales reģiona Sēlijas pudurī. 

Pastāstīt par tūrisma un atpūtas iespējām Ilūkstes novadā uz izstādi bija ieradušās P. Sukatnieka „Apsīšu” mājas saimniece Vanda Gronska, dabas lieguma „Pilskalnes Siguldiņa” vadītāja Skaidrīte Azarstarpe, kā arī pašvaldības tūrisma informācijas centra speciāliste Ieva Rimeicāne.

Savukārt krāšņo Sēļu rakstu segu un citus rūpīgi darinātos rokdarbu izstrādājumus prezentēja Bebrenes pagasta rokdarbnieču kopas „Māra” dalībnieces Olga Dogžina un Aija Žuravska. Īpašs paldies arī Kristīnei Geidānei – brīvprātīgajai jaunietei, kas devās līdzi pārējai komandai un rosīgi darbojās stendā, lai izstādes apmeklētājus aktīvi aicinātu apmeklēt Ilūkstes novadu un pārējo Sēlijas reģionu. 

Ilūkstes novada pārstāvji Sēlijas stendā tā apmeklētājiem piedāvāja iepazīties ar aktualizētajiem tūrisma informācijas materiāliem, īpašu uzmanību veltot sporta tūrismam – iespējai apmeklēt jaunuzcelto sporta centru un rekonstruēto stadionu. Tāpat tika pārbaudītas apmeklētāju zināšanas par Sēlijas novadu nozīmīgākajiem faktiem un ievērojamajām personībām. Vērīgākie un zinošākie balvā saņēma nedaudz aizvadītās vasaras – E. Vuškānes darinātajos linu maisiņos sasaiņotu, smaržīgu zāļu tēju. Paralēli citām stenda aktivitātēm, izstādes apmeklētāji 6. februāra dienas garumā varēja vērot dabas parka „Dvietes paliene” unikālās ainavas, kas vienkopus aplūkojamas nesen izdotajā Elm Media filmā par Dvietes palieni.

Sēlijas stendā īpašu atzinību guva Ilūkstes novada uzņēmēju un mājražotāju veikums – tika prezentēta „Sēlijas āres” rapšu eļļa, biškopja J. Svarāna medus, degustācijai pasniegts M. Vilkājas gardais siers.    

Amatnieku stendā rokdarbu kopas „Māra” dalībnieces prezentēja savu dižo veikumu – Sēļu rakstu segu, kā arī izstādes apmeklētājiem ļāva aplūkot citu rokdarbu tehniku paraugdemonstrējumus un arī pašiem tos izmēģināt.

Kopumā izstāde savus apmeklētājus pārsteidza ar plašajām iespējām iegādāties vietējo mājražotāju un amatnieku produkciju, kā arī ar pieejamās tūrisma informācijas dažādību.

 

Tūrisma informācijas centra speciāliste

I. Rimeicāne

 

3

5