Ilūkstes novada centrālā bibliotēka saņēma jaunas grāmatas

    Pagājušā gada nogalē Valsts Kultūrkapitāla fonda projektu konkursu 3. kārtā tika apstiprināts Latvijas Nacionālās bibliotēkas un Latvijas Bibliotekāru biedrības izstrādātais projekts „Augstvērtīga tulkotā un nozaru literatūra bibliotēkās”. Projekta mērķis ir sekmēt augstvērtīgas tulkotās un nozaru literatūras izdevumu pieejamību Latvijas publiskajās bibliotēkās, veicināt Latvijas un pasaules kultūras klasisko vērtību un laikmetīgās literatūras iepazīšanu ar grāmatu starpniecību.

 Minētā projekta ietvaros izveidotā ekspertu komisija izvērtēja un apstiprināja tulkoto un nozaru grāmatu kolekciju, kas tika iepirkta šī gada sākumā un sadalīta reģionu bibliotēkām. Projekta ietvaros Ilūkstes novada centrālā bibliotēka saņēma 61 grāmatu eksemplāru par EUR 603,40, no tiem Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas krājumā uzņemti 50 eksemplāri par EUR 511,47. Pārējās grāmatas nodotas Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēkai, Subates pilsētas, Bebrenes pagasta, Dvietes pagasta, Eglaines pagasta, Pilskalnes pagasta, Šēderes pagasta, Pašulienes ciema bibliotēkām. Grāmatas papildinās Ilūkstes novada centrālās bibliotēkas krājumu ar mūsdienīga satura informāciju un būs pieejamas lasītājiem visās struktūrvienībās.

 Kolekcijā saņemto grāmatu saturs ir ļoti daudzveidīgs. Lasītājiem būs iespēja iepazīties ar pasaulē atzīto sirreālisma superzvaigzni Salvadoru Dalī, franču impresionistu Klodu Monē, nīderlandiešu postimpresionistu Vincentu van Gogu un šo mākslinieku ievērojamākajiem darbiem. Kolekcijā ir Zigmunda Freida darbs „Sapņa interpretācija” par sapņa saistību ar cilvēka dzīves realitāti. Grāmata „Rīgas sargi” veltīta Latviešu strēlnieku bataljonu dibināšanas simtgadei. Kino stāsts ir papildināts ar stāstiem par vēstures līkločiem un notikumiem, kas soli pa solim sapni par Latvijas valsti pārvērta īstenībā. Janīnas Kursītes „Latvieša māja” par tautas celtniecības izzināšanu caur folkloras un mitoloģijas zināšanām, A. Krista grāmata „Krāsu mācība” lasītāju aizvedīs aizraujošā ceļojumā mākslas pasaulē, G. Čepmena „Piecas mīlestības valodas” veicinās saprast vienam otra emocionālās nepieciešamības.

 Pieminētās grāmatas ir tikai neliela daļa no projektā saņemtās nozaru literatūras. Kolekcijā ir atrodami arī populāru un mazāk pazīstamu ārzemju autoru literāro darbu tulkojumi, to vidū: G. Zevina, M. Stepnova, U. Eko, J. Vodolazkins, M. Sabo, R. Granausks, J. Seiferts, M. Frīdentāls, B. Ņemcova, F. Beigbeders, H. Murakami, R. Šepetis u. c. Šīs grāmatas uzrunās dažādu literāro žanru cienītājus gan dzejā, gan prozā.

 

Sīkākas ziņas par projektu Latvijas Nacionālās bibliotēkas mājaslapā. Grāmatu sarakstu skatīt ŠEIT!