Ilūkstes novada bibliotēkas e-prasmju nedēļas pasākumi

        Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA) sadarbībā ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju (VARAM) 2016. gadā no 7. līdz 11. martam rīko E-prasmju nedēļu Latvijā (Get online week). E-prasmju nedēļa Latvijā tiek organizēta Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2016 un European Get Online week 2016 ietvaros.

       Eiropas kampaņas e-Skills for Jobs 2016 galvenie uzdevumi ir radīt kopēju Eiropas mēroga platformu e-prasmju attīstības veicināšanai, iesaistot atbilstošās privātā, publiskā un nevalstiskā sektora organizācijas, veicināt Eiropas un nacionālā līmeņa e-prasmju atbalsta un attīstības aktivitātes, veltot īpašu uzmanību IKT karjeras un ar digitālām tehnoloģijām saistītu darbu izvēles motivēšanai, veidot dialogu starp IKT nozares, publiskā sektora, NVO un mērķa grupu pārstāvošām organizācijām Eiropas un nacionālā mērogā. Kampaņu koordinē EK Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāts (DG GROWTH) sadarbībā ar Komunikācijas tīklu, satura un tehnoloģijas ģenerāldirektorātu (DG CONNECT).

Ilūkstes novada bibliotēkas e-prasmju nedēļas pasākumi

Datums Nosaukums Vieta Atbildīgais
09.03. E-prasmes ikvienam: e-prasmes tiem, kas uzsāk datora un interneta lietošanu – ” veic pirmo klikšķi”, e-prasmes senioriem,   iepazīšanās ar jauniem e-pakalpojumiem, drošība un aizsardzība internetā, interneta ētika un autortiesības- individuālās pārrunas Šēderes pagasta bibliotēka R.Šeršņova
11.03. Karšu Pārlūks – kartes ikdienas darbam, biznesam un atpūtai. Šēderes pagasta bibliotēka R.Šeršņova
08. – 11.03

Informācija par   e-pakalpojumiem

(elektroniskie rēķini un citi pakalpojumi internetā)

Eglaines pagasta bibliotēkā,

no 8.30 – 16.00

Ona Hohlova
08.-12.03 Individuālas konsultācijas par datu bāzu Letonika.lv un news.lv izmantošanu Ilūkstes novada centrālā bibliotēka no 11.00-18.00

G.Rošāne

O.Šaršūne

08.-12.03 Datorprasmju pārbaude ar IT barometru Ilūkstes novada centrālā bibliotēka no 11.00-18.00

G.Rošāne

O.Šaršūne

08.-12.03 LNB digitālie resursi Ilūkstes novada centrālā bibliotēka no 11.00-18.00

G.Rošāne

O.Šaršūne

8.03 Grāmatu meklēšana un pasūtīšana elektroniskajā katalogā ”Rezervē grāmatu neizejot no mājas” /Ilūkstes 1.vidusksolas 12.klase/ Ilūkstes novada centrālā bibliotēka plkst. 10.50

G.Rošāne

O.Šaršūne

10.03 Grāmatu meklēšana un pasūtīšana elektroniskajā katalogā ”Rezervē grāmatu neizejot no mājas” /Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas 11.un 12.klase/ Ilūkstes novada centrālā bibliotēka plkst. 9.30

G.Rošāne

O.Šaršūne

17.03 Informācijas ievadīšana portālā bibliotēka.lv /bibliotēku darbiniekiem/ Ilūkstes novada centrālā bibliotēka plkst. 11.00

I.Valpētere

I.Niedra

7. 03 Vai esi drošs?! Prezentācija par drošību virtuālajā vidē, sociālo tīklu droša izmantošana 6. – 9. klase Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

I.Kumpiņa

B.Millere

9. 03 Iepazīsties –DATUBĀZE! Datubāzes letonika.lv resursu izmantošana, jaunumi, meklēšanas iespējas Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

I.Kumpiņa

B.Millere

10. 03 Tiksimies kino pasaulē. Iepazīsimies ar   plašāko Latvijas filmu datubāzi filmas.lv Ilūkstes pilsētas bērnu bibliotēka

I.Kumpiņa

B.Millere

9. 03 Lursoft laikrakstu bibliotēkas www.news.lv iespējas Dvietes pagasta bibliotēka V.Marcinkeviča
10. 03 i-bankas iespējas un priekšrocības Dvietes pagasta bibliotēka V.Marcinkeviča
11. 03 Bērnu drošība internetā, apskatot saiti www.drossinternets.lv Dvietes pagasta bibliotēka V.Marcinkeviča
12. 03 Pasaku pēcpusdiena jaunākajiem „Rādīsim pasaku” Dvietes pagasta bibliotēka V.Marcinkeviča
No 8.03 – 12.03

 „E-prasmes nodarbinātībai un uzņēmējdarbībai”Interneta iespējas informācijas laikmetā (elektroniskie rēķini un citi pakalpojumi internetā). Iespēja iegūt zināšanās CV un motivācijas vēstules sagatavošanā. CV un motivācijas vēstules paraugu izmantošana no interneta resursiem. Mūsdienu darba devēju prasības kandidātiem. Kā izvirzīt īstermiņa un ilgtermiņa mērķus darba meklēšanas procesā. Darba meklēšana internetā. Vakanču portāli. Jaunākās darba meklējumu iespējas un motivācija veidot CV. Informācija par e-pakalpojumiem uttt

Pilskalnes pagasta bibliotēka

09.00 – 16.00

Z.Timšāne
No 8.03 – 12.03

“Jaunieši , ko jūs zināt par IKT?”

Jauniešiem par datu bāzēm , kas pieejamas bibliotēkā : www.letonika.lv – meklēt atbildes uz konkursa jautājumiem, e-katalogā meklēt un pieprasīt grāmatas. Datu aizsardzības nepieciešamība, paroļu nepieciešamība, kodi, datu publiskošanas riski, šaubīgie e-pasti datorā un mobilajās ierīcēs, ziņošana par pārkāpumiem.

 

Pilskalnes pagasta bibliotēka

09.00 – 16.00

Z.Timšāne
07.03. – 11.03.

Atvērto durvju dienas. Individuālās konsultācijas e-prasmju nedēļas ietvaros.

Skolēnu aptauja par interneta drošību

Bebrenes pagasta bibliotēka E.Malahovska
08.03. Apgūsim prezentācijas prasmes! Bebrenes pagasta bibliotēka E.Malahovska
09.03. Uzzini Latvijas gada monētās iekaltās kultūrzīmes kopa ar letoniku.lv Bebrenes pagasta bibliotēka E.Malahovska
10.03. Praktiskā stunda senioriem – „Dators – tas ir vienkārši „ Bebrenes pagasta bibliotēka E.Malahovska
11.03. Filmu pēcpusdiena 1. – 2. klases skolēniem Bebrenes pagasta bibliotēka E.Malahovska
08.03. E-prasmju pilnveidošana. (darbs ar interneta pārlūkprogrammām, internetbankas e- pakalpojumi.) /Visiem interesentiem/ Subates pilsētas bibliotēka no plkst.11.00-18.00

A.Šapala

A.Lošaka

09.03. Drošība un apdraudējumi internetā. (videosižeta noskatīšanās un pārrunas.) /1. un 2.klases skolēni/ Subates pilsētas bibliotēka plkst.11.30

A.Šapala

A.Lošaka

10.03. Multfilmu stunda e – pasaulē. /Pirmskolas vecuma bērniem/ Subates pilsētas bibliotēka no plkst.11.00-18.00

A.Šapala

A.Lošaka

11.03. Informācija par bibliotēkā pieejamām bezmaksas datu bāžu   (letonika.lv, lursoft.lv, filmas.lv) lietošanu /Visiem interesentiem/ Subates pilsētas bibliotēka no plkst.11.00-18.00

A.Šapala

A.Lošaka

1.-22.03 Pārbaudi savas zināšanas par monētu mākslu erudīcijas spēlē “Izzini Latvijas monētās iekaltās kultūrzīmes” interneta datubāzē letonika.lv. Visās novada bibliotēkās

I.Valpētere

novada bibliotēku vadītāji

8.03 Digitālās drošības diena Pašulienes bibliotēka no 11.00-12.00 A.Jelinska
10.03 Digitālās prasmes katram (rēķinu apmaksa): Pašulienes bibliotēka no 11.00-12.00 A.Jelinska
11.03 Google jūsu ikdienas palīgs. Pašulienes bibliotēka no 11.00-12.00 A.Jelinska