Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas audzēknēm labākais sniegums netradicionālās modes skatē

IMMS kolekcija1    2016. gada 12. februārī Ilūkstes jaunās mākslinieces Amanda Egle un Ērika Dombrovska (skolotāja Lelde Šabuņina) ar kolekciju „Jūtu kontrasti” atgriezās no Špoģu Mūzikas un mākslas skolas ar 1. vietu un Čaplina statueti (Oskara balvu), kuru ieguva par labāko sniegumu netradicionālās modes skatē – konkursā „Kino stils” jaunākajā vecuma grupā. Lieliski palīgi meitenēm bija jūtu tēlu atveidotājas Santa Juhneviča, Ulrika Platace un Viktorija Kralika.

Konkursā piedalījās 138 dalībnieki no Naujenes, Krāslavas, Ludzas, Indras, Līvāniem, Ilūkstes, Preiļiem, Rēzeknes un Daugavpils, Šarkavščinas Bērnu mūzikas un mākslas skolas, kā arī šī konkursa saimnieki – Špoģu Mūzikas un mākslas skola.

Skatē – konkursā „Kino stils” tika prezentētas 7 tērpu kolekcijas jaunākajā vecuma grupā un 8 tērpu kolekcijas vecākajā vecuma grupā. Katra no tām bija izveidota radoši, krāšņi un oriģināli. Liela nozīme bija tēla pasniegumam, tērpu atbilstībai tēmai, kopējam priekšnesumam.

Konkursu vērtēja žūrijas komisija mākslinieces Sandras Poplavskas vadībā. Jaunākajā grupā (līdz 12 gadiem) par uzvarētājiem tika atzīta Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas kolekcija „Jūtu kontrasti”, savukārt vecākajā grupā pirmajā vietā – Daugavpils Dizaina un mākslas vidusskolas „Saules skola” Bērnu mākslas skola ar kolekciju „Zemenes zefīrā”.

Konkursa mērķis ir veicināt sadarbību starp Latgales mākslas skolām, radīt pieredzes apmaiņu, popularizēt netradicionālo modi, kā arī attīstīt bērnu un jauniešu radošo fantāziju un praktiskās darba iemaņas, izmantojot visdažādākos materiālus. Lai piedalītos šajā konkursā, bija jāizveido tērpu kolekcija noteiktās tēmas ietvaros, izmantojot dažāda veida materiālus, un jāizstrādā savai tērpu kolekcijai prezentācija – modes šovs. Pasākuma laikā vērtēšanas komisija vērtēja katras tērpu kolekcijas idejas oriģinalitāti, māksliniecisko sniegumu, kā arī tehnikas sarežģītības pakāpi un darba kvalitāti.

Visus klātesošos ar savām dziesmām priecēja Arnis Slobožaņins no grupas „Dabasu Durovys”, kā arī Špoģu Mūzikas un mākslas skolas vokāli instrumentālā grupa „Mažors”.

Paldies Ilūkstes novada pašvaldībai par iespēju piedalīties konkursā, šoferītim Guntaram Cepurītim par audzēkņu precīzo nogādāšanu uz konkursu un vēlajā vakara stundā mājās, skolotājai Leldei Šabuņinai – par ieguldīto darbu, sagatavojot audzēkņus konkursam un Ritai Žilvinskai par veiksmīgo koordināciju!

 kino stils 1vieta

IMMS kolekcija2

IMMS terpu kolekcija3

kino stils