Ilūkstes mākslas un mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus 2015./2016.mācību gadam

Uznem 2015 mms        Izglītības programmās „Mūzika” un „Māksla”

        27., 28., 31. augustā no plkst.10.00-14.00

        1.septembrī no plkst.10.00-14.00

        2., 3., 4. septembrī no plkst.9.00-17.00

sekojošās specialitātēs:

*klavierspēle – 8 mācību gadi

*akordeona spēle – 6 mācību gadi

*vijoļspēle – 8 mācību gadi

*flautas spēle – 6 mācību gadi

*trompetes spēle – 6 mācību gadi

*saksofona spēle – 6 mācību gadi

*vokālā dziedāšana – 8 mācību gadi

*vizuāli plastiskā māksla – 6 mācību gadi

   JĒKABPILS IELĀ 5, ILŪKSTĒ

Tālruņi informācijai: 65462145

26415402