Ilūkstes evanģēliski luteriskajai baznīcai – 150

IMG 1201     Šogad Ilūkstes evanģēliski luteriskajai baznīcai aprit 150 gadi, kopš tā iesvētīta. 11. oktobrī baznīcā notika jubilejas svinības.

    Pirms svētku dievkalpojuma, baznīcēni varēja noklausīties skaistu Ilūkstes Mūzikas un mākslas skolas skolēnu koncertu. Skolēni gan spēlēja, gan dziedāja. Dzirdētās melodijas iekrita ikviena sirdī. Mīļi bija dzirdēt Čamānu ģimenes muzicēšanu, kurā piedalījās ne tikai pieaugušie, bet arī bērni. Pēc tam baznīcēni varēja noskatīties prezentāciju par baznīcu „Vakar un šodien”. Vecāka gada gājuma cilvēks varēja gremdēties atmiņās, atcerēties kā tas bija.

Laiks nav saudzējis dievnamu. Dokumenti vēstī, ka Ilūkstes evanģēliski luteriskās baznīcas pamati tika ielikti jau tālajā 1861. gadā, celtniecība ilga 4 gadus, un 1865. gadā tā tika iesvētīta. Pirmā pasaules kara laikā baznīca tika pilnīgi sagrauta, divdesmito gadu beigās par draudzes līdzekļiem vēlreiz atjaunota. Pēc kara draudzei baznīca tika atņemta. Tika nojaukts tornis, baznīcas arhitektūra tika izmainīta. Tās telpās ierīkoja kultūras namu, pēc tam sporta skolu. Līdz ar to Ilūkstes draudzes ļaudis bieži mēroja ceļu uz Lašu luterāņu baznīcu.

Nāca vēsturiskais 1992. gads, kad Ilūkstes kultūras namā prāvesta J. Bērziņa vadībā notika pirmā draudzes atjaunošanas kopsapulce, kuras rezultātā tika ievēlēta pirmā draudzes valde. 1993. gada novembrī draudze jau atguva īpašuma tiesības uz baznīcu. Ziemassvētkos notika pirmais dievkalpojums, kuru vadīja prāvests J. Bērziņš. 1994. gadā tika uzstādīts altāris, 1995. gadā iegādāti soli, 1996. gadā veikts iekštelpu remonts, 2000. gadā uzsākts fasādes remonts un torņa celšana, kurā skan Hāderslēvas luterāņu draudzes Dānijā dāvinātais zvans. 2002. gadā izveidots jauns interjers lielajā zālē, uzcelts balkons, līdz ar to izveidotas divas lūgšanu telpas (darbus veica Rīgas Amatniecības vidusskola), 2004. gadā veikta fasādes krāsošana, 2010. gadā nomainīti sānu logi.

Kopš 1993. gada baznīcā kalpojuši šādi mācītāji: Jānis Bērziņš (1993.- 1995.), Linards Rozentāls (1995.- 2002.), Raivis Martinsons (2002.- 2008.), Andrejs Bāliņš (2008.- 2012.), Raivis Martinsons (2012.- 2013.). Kopš 2014. gada baznīcā kalpo Raitis Jākobsons.

Svinību kulminācija – svētku dievkalpojums, kuru vadīja Daugavpils diecēzes bīskaps Einārs Alpe, baznīcas mācītājs Raitis Jākobsons un bijušais draudzes mācītājs Andrejs Bāliņš. Sprediķī bīskaps draudzei novēlēja Dieva žēlastību un svētību ikdienā: „Tikai kopīgiem spēkiem ar Dieva svētību draudze var Dieva vārdu darīt dzīvu un darīt Dievam tīkamus darbus”.

Pēc dievkalpojuma sveicēji sveica draudzi svētkos. Sveicēju vidū bija bīskaps E. Alpe, bijušie mācītāji A. Bāliņš un R. Martinsons, Ilūkstes novada domes pārstāvji, Ilūkstes Romas katoļu un vecticībnieku draudzes, Lašu un Subates evanģēliski luteriskās draudzes. Liels paldies sveicējiem par labiem vārdiem!

Noslēgumā visi pulcējās pie draudzes sarūpētā kliņģera, uzkodām, kafijas tases. Pie svētku galda raisījās interesantas sarunas un atmiņas.

Šodien Dievnams stāv cēli Ilūkstes pilsētas centrā un ieņem savu vietu kopējā panorāmā. Katru svētdienu draudzē notiek dievkalpojumi, tā apvieno 70 draudzes locekļus.

Paldies visiem, kas piedalījās jubilejas Dievkalpojumā!

 

Ilūkstes evanģēliski luteriskās draudzes padomes vārdā
Sandra Davne

 

IMG 1171

IMG 1173

IMG 1175