Ilūkstes bibliotekāri ciemos pie Viesītes kolēģiem

 2016 04 21 071    Viesītes bibliotēka atrodas vienā no skaistākajām vietām mazpilsētā, pašā centrā, skaistajā kultūras pilī. Nelielajā Viesītes novadā darbojas 5 bibliotēkas: Viesītes pilsētas bibliotēka, Elkšņu, Saukas, Lones un Rites pagastu bibliotēkas.

  Interesanti bija iepazīt Viesītes novada bibliotēkas, kurās tiek piedāvāts plašs pakalpojumu klāsts šodienas vajadzībām atbilstošās telpās ar labu informācijas tehnoloģiju nodrošinājumu. Ar 2016. gada janvāri Viesītes novada pagastu bibliotēkas uzsāka automatizētu lasītāju apkalpošanu. Mūsu novadā šis darbs tika uzsākts jau 2014. gada janvārī. Pagasta bibliotēkas ir pakļautas pagastu pārvaldēm, tās piešķir līdzekļus grāmatu un periodikas iegādei, kancelejas un saimniecības līdzekļu iegādei, kā arī diezgan lielas summas tiek pārskaitītas Jēkabpils galvenajai bibliotēkai metodiskā darba nodrošināšanai.

Pieredzes apmaiņa dod lielisku iespēju paskatīties, kā strādā kolēģi citās bibliotēkās, iepazīt jaunas darba formas, ieraudzīt interesantas idejas un izmantot tās darbā, organizējot dažādas aktivitātes bibliotēkas lasītājiem.

 

2016 04 21 131

IMG 4197

IMG 4298