Ilūkstes 1. vidusskolas skolēni raksta jaunrades darbus

20170120 143611 1 1      20. janvārī Galēnu pamatskolā uzņēma Robertam Mūkam veltītā  jaunrades darbu konkursa dalībniekus – Latvijas skolu 2.-12. klašu skolēnus. Konkurss notika jau 11. reizi, bet tā moto bija „Es esmu vaļējas durvis” (R. Mūks).

      5.-7. klašu grupā tika iesniegti 193 darbi. Ilūkstes 1. vidusskolas 5.a klases skolniece Ērika Dombrovska saņēma Atzinību, bet Jūlija Ivanova – Pateicību. 10.-12. klašu grupā tika iesniegti 142 darbi. 10.a klases skolniece Ariadna Ivanova saņēma Pateicību par piedalīšanos.

Apbalvošanas pasākumā ar skanīgām melodijām priecēja pūtēju orķestris „Dekšāres”, bet Galēnu pamatskolas skolēnu un skolotāju izpildītā dziesma aicināja uz Laimīgo zemi.

Pēc apbalvošanas dalībnieki turpināja sarunas pie tējas un kafijas galda.

 

20170120 122756

20170120 153952 1