Ilūkstes 1. vidusskolas skolēni izzina Bebreni

IMG 3298       Domājot par to, kā veicināt valstiskās piederības apziņu, stiprināt mīlestību un lepnumu par savu dzimto pusi skolas jauniešos, Ilūkstes 1. vidusskolā oktobrī un novembrī tika organizēti pasākumi visās klašu grupās par tēmu „Ilūkstes novads. Bebrene”.

      Jau pagājušajos mācību gados tika uzsākts pasākumu cikls „Ilūkstes novads”, kas katru gadu tiek veltīts kādai novada pilsētai vai pagastam ar mērķi detalizētāk iepazīt konkrētās vietas vēsturi, ģeogrāfiju, dabas bagātības, kultūru un izcilākās novada personības.

Iepriekšējos trijos mācību gados skolēni vāca informāciju par Subati, Eglaini un Dvieti. Šogad uzmanības centrā bija Bebrene un Bebrenes pagasts.

Vēl daudz interesantu notikumu, faktu un personību mūsu novadā būs jāapzina skolēniem nākamajā gadā, turpinot uzsākto pasākumu ciklu.

 

IMG 3293

IMG 5943

IMG 5947