Ilūkstes 1. vidusskolas 9. klašu skolēni piedalās valodu viktorīnā Rīgā

20151001 131546 1. oktobrī četri Ilūkstes 1. vidusskolas 9. klašu skolēni – Laima Apele, Laura Tvintiķe, Krista Gaudzeja un Oskars Pučka – kopā ar skolotāju V. Oļehnoviču piedalījās Eiropas Valodu dienai veltītajā viktorīnā „Iepazīsties ar valodu!”, ko organizēja Ziemeļvalstu ģimnāzija sadarbībā ar Latviešu valodas aģentūru.

Viktorīna bija īpaša ar to, ka tā risinājās 3 kārtās, katra no kārtām citā valodā – latviešu, angļu un vācu valodā. Skolēniem bija iespēja pārbaudīt ne tikai savas svešvalodu prasmes, bet arī zināšanas par Ziemeļvalstīm (Dāniju, Somiju, Zviedriju, Norvēģiju, Islandi), Vāciju un angļu valodā runājošām valstīm (Apvienoto Karalisti, ASV, Kanādu, Austrāliju un Jaunzēlandi), to kultūru, vēsturi un ģeogrāfiju.

Par piedalīšanos viktorīnā skolas komanda saņēma atzinības rakstu. Skolēni bija ļoti priecīgi par iespēju piedalīties tādā saistošā un izzinošā valodu viktorīnā, kā arī par iespēju apciemot Ziemeļvalstu ģimnāziju, kurai tieši 1. oktobrī apritēja 24 gadi.

Liels paldies Ilūkstes novada domei par sniegto atbalstu, sagādājot transportu! Īpašs paldies jaukajam šoferim G. Cepurītim!

 

                                                                         

 Angļu valodas skolotāja

Vika Oļehnoviča

20151001 134939

20151001 141845

20151001 154329