Ilūkstes 1. vidusskolā pasniegtas „Gada balvas”

IMG 5700     Mācību gada noslēguma koncertā, kas notika 30. maijā, Ilūkstes 1. vidusskolā tika pasniegtas Gada balvas” dažādās nominācijās.

Koncerta sākumā skolas padomes priekšsēdētājs Alvils Šaripovs pasniedza naudas balvas skolēniem, kuriem augsts zināšanu līmenis un sasniegumi ārpusstundu darbā. Mācību pārzine Ilze Vanaģele godināja skolēnus, kuriem augsti sasniegumi mācībās un godalgotas vietas novada olimpiādēs.

Par 1. vietu Ilūkstes un Līvānu vēstures olimpiādē 11.a klases skolniecei Jeļizavetai Korotkovai tika dāvināta Latvijas goda konsula Austrālijā, vēsturnieka Jāņa Purvinska grāmata Nevis slinkojot un pūstot”.

Izlaidumā balvu Gada gudrinieks 2016” jau 4 gadu pēc kārtas saņems 9.b klases skolniece Laima Apele. Vidējā balle, mācību gadu beidzot, Laimai ir 9.94. Gada gudrākās klases” titulu sīvā cīņā ieguva 4. klases skolēni (audzinātāja Sandra Davne). 4. klases vidējā balle ir 8.00.

Par savu pētījumu Dekoratīvā papīra izgatavošana mājas apstākļos” 4. klases skolēns Lauris Bogdanovičs ieguva balvu Gada pētnieks”. Sirsnīgus vārdus par savu audzinātāju rakstīja 8. klase, un viņu klases audzinātāja Aiva Šaršūne ieguva balvu Gada klases audzinātāja”. Balvas Gada sportisti” ieguvēji ir 4., 5. klašu futbolistu komanda. Savukārt titulu Gada labdaris” ieguva 2. klases skolēna Andrea mamma Ināra Strautiņa, kas ir mūsu skolas absolvente. Ar viņas finansiālo atbalstu tika labiekārtota atpūtas telpa skolēniem.

Atzinības raksti par radošumu, aktivitāti un apzinīgu savu pienākumu veikšanu tika pasniegti skolotājām Snežanai Želtiševai, Vikai Oļehnovičai, Mairitai Rimovičai, Sandrai Davnei, Aijai Žuravskai un Silvijai Romaņenkovai. Par atbildīgu attieksmi, rūpējoties par skolas pasākumu muzikālo noformējumu, skolas atzinības rakstu saņēma 11.a klases skolēns Kristaps Isoda. Atzinības rakstu par izpalīdzību un koleģialitāti skolas ikdienas darbā saņēma skolas sekretāre Aina Kokaine.

Ar ziediem un pateicības vārdiem tika sumināta skolas pavāre Ināra Auziņa, jo viņa plāno doties pelnītā atpūtā.

Koncertā klātesošos priecēja skolas pašdarbnieki: 2.-4. klašu koris, 5.-9. klašu koris, 2., 3. klašu, 8. klašu dejotāji un vidusskolēnu deju kolektīvs.

Ilūkstes 1. vidusskolas administrācija un skolotāji novēl saviem skolēniem saulainu, piedzīvojumiem bagātu vasaru un skolēnu vecākiem novēl gandarījumu darbā un prieku par bērniem!

 

IMG 5690

IMG 5696

IMG 5702

IMG 5707

IMG 5724

IMG 5739

IMG 5744