Ilūkstes 1. vidusskolā kursus vada pedagogs un psihologs Kaspars Bikše

IMG 3266    Ilūkstes 1. vidusskolā skolēnu brīvdienās notika Kaspara Bikšes vadītie 6 stundu audzināšanas kursi „Saliedētas klases veidošana”.

    Kursi tika organizēti, pildot MK noteikumu „Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība” prasības. Kursos piedalījās 65 mūsu novada skolu pedagogi. Pasniedzējs, pazīstamais lektors, pedagogs un psihologs K. Bikše stāstīja, kā noskaidrot kolektīva līderi, kā veidot harmonisku un labvēlīgu vidi klasē, palīdzēja apgūt dažādus paņēmienus, kā pilnveidot prasmi organizēt darbu vienotā komandā, apgūt saliedētības gara veidošanas principus.

 

IMG 3270