Pašvaldības kasei Ilūkstē mainīts darba laiks

Pašvaldības kasei Ilūkstē mainīts darba laiks

oooŅemot vērā iedzīvotāju lūgumu, no 1. februāra pašvaldības kase Brīvības ielā 7, Ilūkstē būs slēgta piektdienās (iepriekš – trešdienās). Pārējās pašvaldības kasēs paliks spēkā iepriekš izsludinātās izmaiņas.

oooAvainojamies, ja jaunā kārtība ir sagādājusi neērtības, un atgādinām, ka maksājumus var veikt arī jebkurā pasta nodaļā, bankā vai attālināti, izmantojot internetbanku.

ooo

Pašvaldības norēķinu konti:

AS „Swedbank” – LV53HABA0551026255702 (bankas kods: HABALV22);

AS „SEB banka” – LV05UNLA0005011130034 (bankas kods: UNLALV2X);

AS „Luminor Banka” – LV68RIKO0002013187612 (bankas kods: RIKOLV2X).

Veicot pārskaitījumu, lūdzam obligāti norādīt maksājuma mērķi!

ooo

ooo

ooo

KASES DARBA LAIKS

ooo

ILŪKSTES NOVADA PAŠVALDĪBAS ĒKĀ

Pirmdienās: 8.00–16.30

Otrdienās: 8.00–17.30

Trešdienās: 8.00-16.30

Ceturtdienās: 8.00–15.30

Piektdienās: SLĒGTA

Pusdienu pārtraukums 12.00–12.30

ooo

BEBRENES PAGASTA PĀRVALDĒ

DVIETES PAGASTA PĀRVALDĒ

PILSKALNES PAGASTA PĀRVALDĒ

SUBATES PILSĒTAS UN PRODES PAGASTA PĀRVALDĒ

Pirmdienās: 8.00–16.30

Otrdienās: 8.00–16.30

Trešdienās: 8.00–16.30

Ceturtdienās: 8.00–16.30

Piektdienās: SLĒGTA

Pusdienu pārtraukums 12.00–12.30

ooo

EGLAINES PAGASTA PĀRVALDĒ

ŠĒDERES PAGASTA PĀRVALDĒ

Pirmdienās: 8.00–16.30

Otrdienās: 8.00–12.00

Trešdienās: 8.00–16.30

Ceturtdienās: 8.00–16.30

Piektdienās: 8.00–12.00

Pusdienu pārtraukums 12.00–12.30