Ierobežotie un neierobežotie resursi: Dvietes paliene

afisa diskusijas      4. oktobrī plkst. 11.00 aicinām uz informatīvu pasākumu Dvietes senlejas informācijas centrā Gulbji”. Pasākums ir veltīts īpaši aizsargājamām dabas teritorijām – dabas liegumam Lubāna mitrājs” un dabas parkam Dvietes paliene”, aplūkojot gan dabas vērtības, gan kultūrvēsturisko mantojumu, kā arī iekļaujot LEADER programmas finansējuma iespējamo piesaisti minētajām teritorijām.

       Sīkāka informācija, zvanot uz tālr: 26011317.