INP_2017_19

 Iepirkumi

      Nolikums  (.pdf)

Pielikumi (.docx)(.pdf)

[1.] pielikums. Pieteikums

[2.] pielikums. Finanšu piedāvājums

[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija

       1.daļa – “Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu) 44-9 Mazbleivi – Ilze 5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136 pārbūve”;

       2.daļa“Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu 56-4 Vitkuški – Subate 2,69 km kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve”(1.prioritāte);

       3.daļa“Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km kadastrs 44350050072 pārbūve” (1.prioritāte);

       4.daļaIlūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 44900020033 pārbūve” (1.prioritāte);

[4.] pielikums. Pretendenta pieredzes apraksts

[5.] pielikums. Līguma izpildē iesaistītā personāla CV

[6.] pielikums. Iepirkuma un Būvdarbu līgums

[7.] pielikums. Būvprojekts. Plāni, griezumi, shēmas

1.daļa – “Ilūkstes novada Bebrenes pagasta ceļa posmu (būvobjektu) 44-9 Mazbleivi – Ilze 5,05 km kadastrs 44440040085; 44440060136 pārbūve”;

CD-1

CD-4-1

CD-2

CD-4-2

CD-3

GP-1

Skaidrojosais raksts

2.daļa – “Ilūkstes novada Eglaines pagasta ceļa posmu 56-4 Vitkuški – Subate 2,69 km kadastrs 44560010102; 44560020075 pārbūve”(1.prioritāte);

CD-1-1Vispdati_Vitkuski

CD-2-5_Izbplans_Vitkuski

CD-2-1-1_TrasesPlans_Vitkuski

CD-2-6_Izbplans_Vitkuski

CD-2-1-2_TrasesPlans_Vitkuski

CD-3-1_Griezums_Vitkuski

CD-2-2_Izbplans_Vitkuski

CD-4-1_Nobrauktuves

CD-2-3_Izbplans_Vitkuski

CD-4-2_Caurtekas

CD-2-4_Izbplans_Vitkuski

Paskaidrojuma raksts_Vitkuski

3.daļa – “Ilūkstes novada Prodes pagasta ceļa posmu 35-22 Gulbene – Lazdas 1,36km kadastrs 44350050072 pārbūve” (1.prioritāte);

CD-1-1

CD-3-1

CD-2-1

CD-4-1

CD-2-2

CD-4-2

CD-2-3

Paskaidrojuma_raksts_1

4.daļa – Ilūkstes novada Šēderes pagasta ceļa posmu 90-5 Šēdere – Šarlote 4,4 km kadastrs 44900020033 pārbūve” (1.prioritāte);

Titullapa

CD-2-3

CD-2-7

CD-4-2

CD-1-1

CD-2-4

CD-2-8

CD-4-3

CD-2-1

CD-2-5

CD-3-1

Paskaidrojuma_raksts

CD-2-2                     

CD-2-6

CD-4-1

 

 

 

Аtpakaļ pie saraksta

2016 2015  2014  2013  2012 2011