INP_2017_02

 Iepirkumi

Nolikums   (.pdf)

Pielikumi (.docx)

[1.] pielikums. Pieteikuma par piedalīšanos iepirkumā formaīšanos iepirkumā forma
[2.] pielikums. Finanšu piedāvājuma forma
[3.] pielikums. Tehniskā specifikācija
[4.] pielikums. Pretendenta izpildīto līgumu saraksta forma
[5.] pielikums. Pretendenta piesaistīto speciālistu saraksts
[6.] pielikums. CV
[7.] pielikums. Līguma projekts

 

Аtpakaļ pie saraksta

2016 2015  2014  2013  2012 2011