Paziņojuma datums Nr. Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līgums Lēmuma pieņemšanas datums
2018.08.20 ORN 2018/1

Dauddzīvokļu dzīvojamās mājas Raiņa ielā 25, Ilūkstē, konstrukciju un jumta seguma remonts

2018.08.31 13:00

05.09.2018.

paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.04.09 ORN/2018/C-2

Dzīvojamo māju kāpņu telpu PVC logu un ieejas metāla siltināto  ārdurvju bloku izgatavošana un uzstādīšana

2018.04.20 16:00

21.04.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.03.01 ORN/2018/C-1ORN/2018/C-1

Tehniskās apsekošanas atzinums atbilstoši “Būvobjekta “Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Kastaņu ielā 38, Ilūkstē, Ilūkstes novadā” tehniskās apsekošanas uzdevumam

2018.03.05 16:00

06.03.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Arhīvs