Izsoles

 Izsoles un konkursi


2019.gada 10.jūlijā plkst. 9:30 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (zeme) “Murovanka”, Eglaines pagastā, kadastra Nr.4456 003 0063. Objekta sākotnējā cena EUR 3100.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 9.jūlijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 310.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB bankas norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu “Murovanka”, Eglaines pagastā vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumi

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.


2019.gada 10.jūlijā plkst. 9:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (zeme) “Torņi”, Subatē, kadastra Nr.4415 001 0025. Objekta sākotnējā cena EUR 8350.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 9.jūlijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 835.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB bankas norēķinu kontā LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai AS “LUMINOR BANK” LV68 RIKO 0002 0131 8761 2 vai AS “SWEDBANK” LV53 HABA 0551 0262 5570 2 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu “Torņi”, Subatē” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumi

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.


2019.gada 16. maijā rīkotajā izsolē persona ieguva pašvaldības nekustamo īpašumu Brīvības iela 6-1, Subatē, kadastra Nr. 4415 900 0091 (nosolītā summa EUR 1600.00);

2019.gada 16. maijā rīkotajā izsolē persona ieguva pašvaldības nekustamo īpašumu Kalna iela 1-2, Subatē, kadastra Nr. 4415 900 0092 (nosolītā summa EUR 1400.00);

 

             2019.gada 16.maijā plkst. 9:30 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (dzīvoklis) Kalna iela 1-2, Subate, kadastra Nr.4415 900 0092. Objekta sākotnējā cena EUR 1390.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 14.maijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 139.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Kalna iela 1-2, Subate” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumi

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.

 

2019.gada 16.maijā plkst. 9:00 Ilūkstes novada pašvaldībā, zālē, Brīvības ielā 7, Ilūkstē mutiskā izsolē (ar augšupejošu soli) tiek pārdots Ilūkstes novada pašvaldības nekustamais īpašums (dzīvoklis) Brīvības iela 6-1, Subate, kadastra Nr.4415 900 0091. Objekta sākotnējā cena EUR 1590.00.

Iepazīties ar izsoles noteikumiem un reģistrēties uz izsoli līdz 2019.gada 14.maijam plkst.12:00 Ilūkstes novada pašvaldības pakalpojumu centrā Brīvības ielā 7, Ilūkstē, iepriekš samaksājot reģistrācijas nodevu EUR15.00 un nodrošinājumu 10% apmērā (EUR 159.00) no izsolāmā nekustamā īpašuma sākumcenas.

Reģistrācijas maksa un nodrošinājums jāiemaksā Ilūkstes novada pašvaldības (reģ. Nr.90000078782) A/S SEB Daugavpils filiāles bankas kontā Nr.LV05 UNLA 0005 0111 3003 4 vai DNB bankas LV68RIKO kontā 0002013187612 vai AS SWEDBANK bankas LV53HABA kontā 0551026255702 ar norādni „Izsoles reģistrācijas maksa un nodrošinājums par nekustamo īpašumu Brīvības iela 6-1, Subate” vai skaidrā naudā pašvaldības kasē.

Izsoles noteikumi

Tālruņi uzziņām 65447850, 65447862.