Paziņojuma datums Nr. Līguma priekšmets (tehniskā specifikācija) Piedāvājuma iesniegšanas termiņš Līgums Lēmuma pieņemšanas datums
2018.03.09 BVPV2018/1

Pārtikas preču piegāde Bebrenes vispārizglītojošai un profesionālai vidusskolai.

Ligums un iebild_akts

2018.03.19 13:00

20.03.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

2018.01.09 TIRGUS IZPĒTE

Ugunsdzēsības signalizācija

2018.01.26 15:00

Līgums

Līgums

01.02.2018.

Paziņojums par pieņemto lēmumu

Arhīvs