Ieaud savas ģimenes stāstu novada simtgades jostā

Ieaud savas ģimenes stāstu novada simtgades jostā

     „Es dzīvoju šeit” – apziņa, kas piešķir ļoti būtisku nozīmi ikkatram cilvēkam. Tā ir liela  bagātība – mums ir sava valsts, savs novads, savas mājas, kur mēs varam īstenot savas ieceres. Ticam –  dzimtā vieta spēcina mūsu ģimenes un katra cilvēka stāsts veido mūsu kopīgo ceļu, tādēļ vēstures audeklos ieaudīsim katrs savus dzīparus, kopā izlolojot īpašu dāvanu novadam un valstij – Ilūkstes novada ģimeņu simtgades jostu. Pieliksim katrs savu domu, roku un sirdi Latvijas svinēšanā! Lai top!

     Ņemam 17×17 cm lielu linu auduma gabaliņu (izšūšanas laukums 15×15 cm) un izšujam savas ģimenes „stāstu” – vai tas ir izšūts uzvārds, vai māju nosaukums, izpildījumā katras ģimenes radošā brīvība.  Gatavais gabaliņš  jānogādā Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā (personīgi vai ar pagastu pārvalžu starpniecību). Katram pašam būs iespēja to  iešūt kopīgajā jostā, ko turpināsim izšūt arī Ilūkstes novada svētku dienā!

     Kontaktpersona – muzeja vadītāja Vanda Rimša, e-pasts: ilukstesbjc@inbox.lv, tālr.: 28384018.

 


Ieaud savas ģimenes stāstu novada simtgades jostā