Gatavojoties Ziemassvētkiem, Bērnu un jauniešu centrā noticis floristikas konkurss

Gatavojoties Ziemassvētkiem, Bērnu un jauniešu centrā noticis floristikas konkurss

     8. decembrī Ilūkstes Bērnu un jauniešu centrā notika jauno floristu konkurss „Ziemassvētkus gaidot”. Konkursam tika pieteikti 23 darbi no Ilūkstes 1. vidusskolas, Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas, Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas, Eglaines pamatskolas, Raudas internātpamatskolas un Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra. Darbu veidošanā kopumā piedalījās 27 dalībnieki.

 Žūrijai bija sarežģīts uzdevums – atrast vis-vis-interesantākos darbus   un piešķirt nominācijas. Skatītāju simpātijas balvu saņēma Anna Kačanovska no Sadraudzības vidusskolas par darbu „Sniegavīrs”. Nomināciju „Kraukšķīgākais darbs” piešķīra Sadraudzības vidusskolas skolnieces Alinas Vasiļjevas darbam. Nomināciju „Smalkākās egles” izpelnījās māsas Baiba un Laura Sutiņas-Zutiņas no Eglaines pamatskolas. Elvita Bērziņa saņēma balvu nominācijā „Mūsdienīgākais darbs”. Nominācijā „Interesantākais eglīšu rotājums” balvu saņēma Katrīna Baltmane no Sadraudzības vidusskolas. Balvu par „Darbu ar stāstu” saņēma Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra audzēknes Everita Lapeško, Adriana Skvarcova un Samanta Dzene. Vēl vienu balvu Bērnu un jauniešu centram „nopelnīja” Markuss Sutiņš-Zutiņš par darbu, kam piešķīra nomināciju „Baltākā egle”. Nominācijā „Dabīgākais un smaržīgākais” darbs balvu saņēma Marta Stašāne no Ilūkstes 1. vidusskolas, bet šīs pašas skolas skolniece Līva Valpētere tika apbalvota kā „Seno tradīciju glabātāja”.

Bebrenes vispārizglītojošā un profesionālā vidusskola saņēma balvas divās nominācijās: „Oriģinālākais darbs” (autore – Jolanta Daukste) un „Ledaini sastigušais” (autors – Mairis Naglinskis). Ļoti interesants un laikietilpīgs darbs bija sagatavots Raudas internātpamatskolas komandai – Diānai Mihailovskai un Jurim Saušam. Viņi saņēma balvu nominācijā „Arhitektoniskākais darbs”.

Visi dalībnieki saņēma pateicības par piedalīšanos un nelielas Ziemassvētku dāvanas. Konkurss sekmēja audzēkņu māksliniecisko un amatniecības prasmju attīstību gan, strādājot ar dabas materiāliem un dažādiem palīgmateriāliem, gan vērojot, kā to dara citi dalībnieki un pieaugušie, kuri konkursa laikā vadīja radošās darbnīcas.

Bērnu un jauniešu centrā pavadītais laiks deva iespēju nesteidzīgi aplūkot bērnu izstādes „Ziemassvētkus gaidot” darbus, iepazīties un gūt idejas darbam ar jauniem materiāliem un jaunām tehnikām.

Paldies Ilonai Linartei-Ružai un Lāsmai Pokšānei par aktīvu darbošanos konkursā, izvērtējot darbus. Paldies skolotājiem, kuri sagatavoja audzēkņus konkursam: Veslavai Linčikai, Aijai Žuravskai, Elgai Vuškānei, Vitai Ķiplokai, Lilitai Bērziņai, Natālijai Romanovai, Tatjanai Mašņukai.

 

Ilūkstes Bērnu un jauniešu centra

direktore Vanda Rimša

 

IMG 8753

IMG 8772

IMG 8778

IMG 8814

IMG 8867

IMG 8882