Esam sadzirdējuši mūsu novada himnu

 Ir noslēdzies Ilūkstes novada himnas izvērtēšanas konkurss. Apkopojot visus rezultātus, ar prieku paziņojam, ka par Ilūkstes novada himnu ir kļuvusi dziesma „Ilūkstes novads – Sēlijas villaine zaļā”, teksta autore – Janīna Vagulāne, mūzikas autore – Inga Kraševska (balsošanas kārtas Nr. 5).

 

Himnas izskatīšanas konkurss notika divos posmos. Uz himnas godu pretendēja piecas dziesmas, kuras tika iesniegtas līdz 2015. gada 1. oktobrim. Pirmajā kārtā dziesmas tika nodotas himnas vērtēšanas komisijai, kurā piedalījās Ēvalds Daugulis – Daugavpils Universitātes Mūzikas un mākslas fakultātes dekāns, Edgars Znutiņš – Daugavpils Universitātes Mūzikas katedras vadītājs, Silvija Romaņenkova – Ilūkstes novada latviešu valodas un literatūras skolotāju metodiskās apvienības vadītāja, Anita Meikšāne – Ilūkstes 1. vidusskolas mūzikas skolotāja, Maija Žigajeva – Ilūkstes novada mūzikas skolotāju metodiskās apvienības vadītāja. Komisijas sēdi protokolēja Līga Baltrukeviča – Izglītības, kultūras un sporta nodaļas vadītājas pienākumu izpildītāja.

Noslēdzoties pirmajai kārtai, komisija atzina, ka visās dziesmās ir ieguldīts profesionāls un kvalitatīvs darbs, katrā ir iekodēts savs stāsts, sava izjūta par mūsu novadu. Tādēļ visas piecas dziesmas tika izvirzītas uz konkursa otro kārtu, nododot Tautas balsojumam. Tautas simpātija pie komisijas vērtējuma saņēma papildus punktus, kas būtiski varēja mainīt vietu izvietojumu. Šoreiz Tautas balsojums saskanēja ar komisijas vērtējumu.

 

Pēc apkopotajiem rezultātiem Tautas balsojumā tika iegūti šādi rezultāti:

 

1. vietu ieguva dziesma Nr. 5 „Ilūkstes novads – Sēlijas villaine zaļā” (teksta autore – Janīna Vagulāne, mūzikas autore – Inga Kraševska.) – 341 balss;


2. vietu ieguva dziesma Nr. 2 „Mēs Ilūkstes novadā dzīvojam” (teksta un mūzikas autors –Pēteris Makaveckis) – 289 balsis;

 

3. vietu ieguva dziesma Nr. 4 „Ilūkstes novada himna” (teksta autors – Aigars Daudzvārds, mūzikas autors – Grigorijs Zilbers) – 153 balsis;


4. vietu ieguva dziesma Nr. „Ilūkste mīļā, novada sirds” (teksta autore – Marija Slavinska, mūzikas autore – Jadviga Midere) – 121 balss;

 

5. vietu ieguva dziesma Nr. 3. „Ilūkstes novada himna” (teksta autore – Laima Buķe, mūzikas autors – Dzintars Ķīsis) – 62 balsis.

 

Noslēdzoties himnas izvērtēšanas konkursam, dziesmu autori saņems Ilūkstes novada pašvaldības Pateicības rakstu un naudas balvu (himnai – balva EUR 1000 apmērā, Tautas simpātijai – EUR 300 apmērā un pārējām dziesmām – balva EUR 300 apmērā).

Ilūkstes novada pašvaldība izsaka pateicību visiem dziesmu radītājiem un vērtētājiem. Himnas pirmatskaņojums un visu pretendentu apbalvošana notiks šī gada jūlijā, Ilūkstes novada svētku svinīgajā pasākumā.

Leposimies un turēsim godā mūsu novada himnu!