Esam kopā, lai rastu garīgo saikni

PC110446     Šī gada 11. decembrī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas Ziemassvētku noskaņai sapostajā Aktu zālē notika radošās apvienības Pegazs” rīkotais pasākums Ziemassvētku noskaņās”, kas pulcēja apvienības pārstāvjus: Dzintru Krievāni, Laimu Buķi, Irinu Malāni, Zinaīdu Ķederi, kā arī radošus Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas izglītojamos: Timuru Toloku, Katrīnu Baltmani (3. klase), Alekseju Formanicki, Lindu Jegorovu, Jevģēniju Boiko (7. klase), kā arī mūsu talantīgās dziedātājas: Evelīnu Rusecku (5. klase) un Gabrielu Hukeri (6. klase).

Skatītāju un dalībnieku klātbūtnē tika skandēta pašsacerētā dzeja, minētas Laimas Buķes mīklas, ko viņa regulāri sūta uz radio raidījumu Greizie rati”, un dziedātas dziesmas, kas tika sagatavotas ar mūzikas skolotājas Daigas Martinsones palīdzību.

Pasākuma īpašais viesis bija Ivars Skudra – radoša un savdabīga personība, kuras aizraušanās ir dabas ainavu fotografēšana dažādos gadalaikos un kora dziedāšana. Visiem klātesošajiem projekcijās tika dota iespēja baudīt neatkārtojamos mūsu novada ziemīgos dabas skatus, ieklausīties Ivara stāstījumā par fotografēšanas milzīgo nozīmi viņa dzīvē, kas ir kļuvusi par sava veida ieksējās harmonijas veidotāju.

Pasākuma neoficiālajā daļā dalībnieki un uzlūgtie viesi cienājās ar svētku kliņģeri, kavējās sarunās par garīgo baudījumu no redzētā un dzirdētā, turpināja lasīt savu dzeju un iezīmēt turpmākās sadarbības aprises.

Liels paldies skolas direktorei Alitai Kudiņai par sapratni, ieinteresētību un atbalstu, kā arī ārpusklases darba organizatorei Līgai Kūliņai par nesavtīgo palīdzību pasākuma tapšanā.

 

Pasākuma vadītāja,

skolotāja Zinaīda Ķedere

 

PC110448

PC110450

PC110459

PC110463