„Ēno” Ilūkstes novadā!

eeena    Ilūkstes novadā Ēnu dienas ietvaros šogad pieejamas 37 „vakances” – Ilūkstes novada pašvaldībā, novada kultūras centrā un centrālajā bibliotēkā un to filiālēs. Aicinām ikvienu interesentu pieteikties kādai no piedāvātajām vakancēmIlūkstes novadā. Tālr. papildu informācijai: 26747380 (Lāsma).

Ēnu diena ir pasaulē atpazīstama un atzīta „Junior Achievement” karjeras izglītības programma 1.-12. klašu skolēniem, kuras laikā skolēni apmeklē kādu darbavietu un 4-6 stundu garumā vēro interesējošās profesijas pārstāvja darba ikdienu. Ēnu dienas mērķis ir iepazīstināt skolēnus ar dažādu profesiju un nozaru prasībām, lai palīdzētu jauniešiem izvēlēties profesiju un atbilstoši sagatavotos darba tirgum.