Eglaines pamatskolā aizvadīts pasākumiem bagāts oktobris

dabaszinibu konkurss     Eglaines pamatskolas skolēni oktobrī aktīvi iesaistījās Labo darbu nedēļas” aktivitātēs un aizvadīja Karjeras nedēļu”.

 14. oktobrī notika dabaszinību konkurss 1.-4. klasēm. Skolēni minēja mīklas par dabu, pildīja dažādus uzdevumus, risināja krustvārdu mīklas un meklēja atbildes uz atjautības uzdevumiem.

Skolēni aktīvi iesaistījās Labo darbu nedēļas” aktivitātēs: uzkopa klases telpas, sakopa skolas teritoriju, piedalījās stādu un sakopšanas talkā Stendera muzejā par godu Latvijas 100-gadei, sakopa Mēnesmeitiņas un mūžībā aizgājušo skolotāju atdusas vietas Lašu kapos, labiekārtoja skolas bibliotēku. 5. klases skolēni pirmsskolas grupas Mārīte” telpās noorganizēja tīrības dienu.

21. oktobrī mūsu skola uzņēma skolēnu vecākus. Skolas un klašu vecāku sapulcēs vecāki uzzināja par padarīto iepriekšējā mācību gadā un aktualitātēm 2016./17. mācību gadā. Notika individuālās sarunas ar priekšmetu skolotājiem un atbalsta personālu.

Pēcpusdienā vecāki apmeklēja karjeras nedēļas noslēguma pasākumu Profesijas, profesijas…”. Visus iepriecināja dažādi skolēnu priekšnesumi. Mūsu skolas absolventes Ineta Timšāne un Aļona Romanova pastāstīja par savām izvēlētajām profesijām.

 

karjeras nedela

karjeras nedela1

labie darbi

vecaku diena