Dzīvokļu īpašnieki aicināti iepazīties ar SIA „Ornaments” apsaimniekošanas darbu dokumentiem

      SIA „Ornaments” speciālisti, pamatojoties uz 2017. gada 11. jūlija MK noteikumiem Nr. 408 „Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi”, ir sastādījuši dzīvojamo māju uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes un aprēķinājuši pārvaldīšanas maksājumus mēnesī par dzīvojāmās mājas lietderīgās platības kvadrātmetru 2018. gadam.

       Ar dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu un tāmi ikviens dzīvokļa īpašnieks var iepazīties, vēršoties pie namu pārvaldnieka SIA „Ornaments” Jelgavas ielā 21, Ilūkstē:

  1. oktobrī no plkst. 9.30 līdz 16.30;
  2. oktobrī no plkst. 9.30 līdz 16.30;
  3. oktobrī no plkst. 9.30 līdz 16.30.