Dzejas dienu atskaņas

IMG 0279          Tradicionāli septembris ir dzejas mēnesis. Šogad tas ir īpašs, jo mūsu novadniekam Jānim Rainim – 150, tāpēc Ilūkstē pie Raiņa pieminekļa pulcējās mūsu novada centra izglītības iestāžu izglītojamie un pedagogi uz dzejas stundu “RAINIM – 150 “. Tika skandēti Raiņa dzejoļi, dziedātas dziesmas ar Raiņa vārdiem, tika griezts dejas solis, notika tikšanās ar novada dzejniekiem.

        Arī Ilūkstes Sadraudzības vidusskolas izglītojamie: Anastasija Mašņuka, Elīna Galvāne, Tatjana Ivanova, Evelīna Rusecka un Gabriela Hukere, skandējot Raiņa dzeju par saules nozīmi katra bērna dzīvē un izpildot dziesmu “Pārsteigums”, kuplināja ar savu uzstāšanos gan kopīgo mācību iestāžu pasākumu, gan radīja noskaņu mūsu skolas pasākumā “Dzejas maģiskais spēks”, kurā piedalījās dzejas interesenti – radoši domājošie skolotāji un izglītojamie no 5. – 12.klasei, kā arī novada dzejnieki: Dzintra Krievāne, Laima Buķe, Nataļja Ļevašova.
         Šī pasākuma laikā bija iespēja ieklausīties dzejoļos, kas veltīti Rainim un Aspazijai, dažādam noskaņām rudenī, citiem gadalaikiem, skolas ikdienai un mīļajiem dzīvniekiem. Blakus viesu dzejoļiem skanēja arī skolotāju: Irinas Malānes un Zinaīdas Ķederes, izglītojamo: Jevģēnijas Boiko, Alīnas Vasiļjevas, Zanes Tumarevičas, Danielas Tolokas dzeja. Toties sarunas par dzejas nozīmīgumu un par vēlmi pulcēties kopā biežāk turpinājās pie svētku galda, cienājoties ar kliņģeri, tēju un kafiju.
         Divu nedēļu garumā skolas 2. stāva gaitenī tika piedāvāta iespēja aplūkot 5. -9.klašu izglītojamo zīmējumu izstādi “Raiņa bērnu dzejas krāsas un noskaņas”, kuros tika atspoguļota Raiņa bērnu dzejoļu tematika, kā arī pamatots, kāpēc izvēlētais dzejolis ir bijis pats interesantākais.
Izvērtējot guvumu Dzejas dienās, vairāki skolas izglītojamie un pedagogi atzina, ka izvēlētās sadarbības formas bija interesantas un savdabīgas.

12.klases skolniece Gabriella Jonkute

 IMG 0261

IMG 0265IMG 0267

IMG 0268

IMG 0272

IMG 0274