Dzejas dienas Subates pirmsskolas grupā!

SDC17275       Subates pirmsskolas grupā notika dzejas dienas veltītas J.Raiņa 150 – gadadienai. Šī pasākuma ietvaros apmeklējām koncertuzvedumu “Rainis Dzeja Bērni”, kur bērni guva priekšstatu par J.Raiņa dzeju bērniem. Kā arī apmeklējām Subates pilsētas bibliotēku, kur tuvāk iepazināmies ar J.Raiņa darbiem un noskatījāmies animācijas filmu bērniem “Zelta zirgs”.

       Skolotāja Natālija

SDC17276

SDC17278

SDC17281

SDC17302

SDC17303

SDC17304

SDC17309

SDC17311

SDC17313

SDC17314

SDC17315

SDC17316

SDC17317