Dzejas dienas Subatē

IMG 2232       2015.gada 11. septembrī Subates pilsētas bibliotēkā sadarbībā ar Subates pamatskolu notika dzejas pēcpusdiena, veltīta Raiņa, izcilā latviešu dzejnieka, 150. dzimšanas dienai un Dzejas dienām.

        Bibliotēkas telpās varēja aplūkot bibliotekāru sarūpēto grāmatu izstādi par dzejnieku. 1. – 6. klašu skolēni bija cītīgi gatavojušies pasākumam. Katrs skolēns bija iemācījies vienu Raiņa dzejoli. Sākumā atlase notika klasēs, bet labākie uzstājās daiļlasītāju konkursā bibliotēkā. Bērnu sniegumi vērtēja kompetenta žūrija: Subates un Eglaines vietējā dzejniece Janīna Vagulāne, Subates kultūras vadītāja Gunta Okmane un Subates pilsētas bibliotēkas vadītāja Anita Šapala. Pēc tam savus dzejoļus lasīja Janīna Vagulāne. Skolas telpās ( vēlāk arī bibliotēkā) tika iekārtota neliela izstāde. Katra klase izveidoja vienu Raiņa dzejoļa ilustrāciju virkni, attēlojot secīgi dzejoļa notikumus un pārdzīvojumus. Bērni saņēma ne tikai diplomus, bet arī gandarījumu un jaunus iespaidus par dzejnieku Raini.

IMG 2248

IMG 2254