Dzejas dienas Ilūkstes PII “Zvaniņš”

rainis      Pamazām tuvojas rudens.Vējš aiz loga dažu dienu pavisam satrakojas un atdzen kādu lietus mākoni.Bet Ilūkstes PII “Zvaniņš” valda silta un mājīga atmosfēra,jo laikā no 7.septembra līdz 11.septembrim tiek svinētas Dzejas dienas.

Šajā gadā tās tiek veltītas Jānim Rainim,atzīmējot viņa dzimšanas dienu.Dzejas dienu aktivitāšu mērķis – iepazīstināt bērnus ar Latvijas kultūras mantojumu,popularizēt valsts un pilsētas Dzejas dienu tradīcijas,aicināt mīlēt Raini un citus latviešu dzejniekus.

   Mūsdienu plašajā tehnoloģiju pasaulē ir grūti piesaistīt bērnu uzmanību,klausoties dzeju,tādēļ skolotājam jābūt radošam,izdomas bagātam.Ir jāprot izvēlēties metodes un paņēmienus,kā lasot kopā ar bērniem dzejoļus,iemācītos saskatīt dabas skaistumu,darba tikumu un prieku.Pēc dzejoļu noklausīšanās bērni zīmēja ilustrācijas.

   Lai rosinātu bērnus iemīlēt grāmatu un veicinātu bērnu lasītprasmi,vecākās grupas “Ābolītis”, “Ežuks”(skol.I.Sidorova, V.Vanagele, L.Geceviča),sagatavošanas grupas “Rūķītis”, “Lācēns” (skol. L.Paluha, I.Kūliņa) devās uz Ilūkstes novada bērnu bibliotēku,kur viņus laipni sagaidīja vadītāja Ingrīda un bibliotekāre Biruta.Bērni tika iepazīstināti ar J.Raiņa daiļradi,skaitīja dzejoļus,noskatījās animācijas filmiņas “Zelta Sietiņš”, “Mākonītis un Mākonīte”.

11.septembrī vidējā grupa “Zaķēns”(skol.D.Krievāne,palīgs O.Pormale), vecākās grupas “Ābolītis” (skol.I.Sidorova,palīgs L.Jukša), “Ežuks” (skol.L.Geceviča,palīgs Z.Lazdovska) ,sagatavošanas grupas “Rūķītis”(skol.V.Petrovska,palīgs L.Spēka),”Lācēns”(skol.I.Kūliņa,palīgs I.Usačova) piedalījās Ilūkstes novada BJC rīkotajā Dzejas dienas pasākumā pie J.Raiņa pieminekļa.

 Pirmsskolas skolotāja V.Vanagele.

rainis1

rainis2

rainis3

rainis4

rainis6