Dzejas dienas Eglainē

ierasanas kapi        Ar pirmo dzelteno kļavas lapu, ar rudens ziedu un augļu krāšņo bagatību, ar pirmajiem rudens lietiem iesākās dzejas dienas arī Eglainē.

        Skolas bērni savā skvēriņā veidoja dzejiski krāsainus paklājus, jaunāko klašu skolēni iepazinās ar mazā Žaniņa bernības dienām. Vienā no saulainākajām dienām skolu apciemoja „ceļojošie mākslinieki” – Subates, Asares un Eglaines skolēnu, skolotāju un kultūras darbinieku grupa, kas KKF projekta ietvaros bija iestudējuši koncertuzvedumu „Rainis. Dzeja.Bērni.”

       11. septembra pēcpusdienā pagasta iedzīvotāji un skolas ļaudis satikās Vecajos Lašu kapos pie Raiņa Mēnesmeitiņas kapu kopiņas, lai klausītos mūsu izcilā novadnieka un vietējo dzejnieku V.Sutiņas-Zutiņas un S.Lazdānes vārsmas.

kapi1

dzied

Izabela

P1010129

P1010130

Stefa

Vala

paklajs1

paklajs2

Kabineta

zale1

zale2

zale3