Dzejas diena Bebrenē

Dzejas dienas bebr 2015        4. septembrī plkst.15.00 Bebrenes dzirnavās dziesminieces Lauras Bicānes un trīspukstu autores Egitas Terēzes Jonānes tikšanās uz siržu laipas ar dzejas un   mūzikas cienītājiem.

                                  Nesiet līdzi sirds smaidus!