Dvietes vidējās paaudzes deju kolektīvs viesojās Līksnā

1     7. maijā Dvietes vidējās paaudzes tautas deju kolektīvs (VPDK) (vadītāja A. Meikšāne) ciemojās Līksnā, kur notika Līksnas pagasta svētki – Ģimenes diena „Līksnas bērni danci veda Daugaviņas maliņā”.

  Pasākums sākās ar sportiskām, intelektuālām un radošām aktivitātēm, kurā aktīvi piedalījās arī mūsu Dvietes dejotāji. Pēcpusdienā notika koncerts, kurā piedalījās: JDK „Pavediens” (Rīga), VPDK „Luste” (Stropiņu novads), VPDK „Liepavots” (Koknese), „Daugavietes” (Jēkabpils), VPDK „Latiņš” (Jersika), VPDK „Ezerzvani” (Svente), „Leiļi” (Daugavpils), „Līksme” (Daugavpils novads), VPDK „Daugaveņa” (Līksna) un mūsu pašu VPDK „Dviete”.

 

3

4

6

8